Windykacja należności w Holandii

Chociaż Holandia nie jest dużym krajem, zajmuje imponujące miejsce pod względem poziomu gospodarki. Jej najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy, a po nich Belgia, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz USA. Holandia importuje i eksportuje również z i do wielu krajów Azji, Afryki i Ameryki Płd. Światowy kryzys gospodarczy nie ominął również Holandii, niemniej jednak widać już zdecydowana poprawę sytuacji. Począwszy od 2010 r. dokonywanie terminowych płatności uległo poprawie. Mimo to ciągle jeszcze około jedna trzecia faktur zostaje zapłacona z opóźnieniem.

Na stronie znajdziecie Państwo następujące informacje:

1. Windykacja pozasądowa.
2. Procedury sądowe.
2.1 Postępowanie upadłościowe w Holandii.
2.2 Postępowanie zwykłe.
2.3 Zajęcie mienia.
2.4 Postępowanie „kort geding” (w trybie pilnym).
3. Odsetki oraz pozasądowe koszty windykacji.

1. Windykacja pozasądowa

W Holandii zawsze na początku próbuje się odzyskać zaległą zapłatę w sposób pozasądowy. Przeciętny Holender płaci bowiem często dopiero po otrzymaniu kilku wezwań do zapłaty. Oznacza to, iż nierzadko trzeba sprawę przekazać do windykacji ażeby dłużnik zareagował. Sprawami windykacji zajmują się w Holandii biura windykacji, komornicy oraz adwokaci wyspecjalizowani w tej materii. W stosunku do zobowiązań opiewających na kwotę powyżej 5 000,00 Euro adwokat może wszcząć procedurę sadowa bądź wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości to często stosowany tutaj środek. Biorąc pod uwagę, iż firmy holenderskie mają tego świadomość, prowadzenie windykacji przez adwokata na pewno odniesie lepszy skutek aniżeli windykacja prowadzona przez komornika czy biuro windykacji.

2. Procedury sądowe

2.1. Postępowanie upadłościowe w Holandii Wniosek o ogłoszenie upadłości to w Holandii najbardziej efektywny środek windykacji. Procedurę te cechuje szybkość oraz niskie koszty. Ażeby złożyć wniosek, niekonieczne jest uzyskanie wyroku przeciwko dłużnikowi. Wniosek ten musi być złożony przez adwokata. Złożenie takiego wniosku często skutkuje tym, ze dłużnik dokona płatności. Wniosek taki zostanie wtedy wycofany. Kosztami postępowania upadłościowego zostaje zazwyczaj obciążony dłużnik. Jeśli w oparciu o złożony wniosek zostanie ogłoszona upadłość dłużnika, oznacza to, iż postępowanie zwykle nie miałoby sensu. Koszty wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego (około 1 559,00 Euro) w sytuacji ogłoszenia upadłości dłużnika zostaną często przez kuratora zwrócone. Koszty te są zdecydowanie niższe niż koszty postępowania zwykłego.

2.2 Postępowanie zwykłe Inną możliwością jest pozwanie dłużnika do sądu. Pozew składa się zazwyczaj w sytuacji kiedy należność zostanie zakwestionowana. Po złożeniu pozwu przeciwko holenderskiemu dłużnikowi, musi on w ciągu sześciu tygodni odpowiedzieć na pozew. Nierzadko korzysta on z możliwości przedłużenia tego terminu. Następnie sąd wyznaczy rozprawę, która z reguły odbędzie się trzy, cztery miesiące później. Jeśli podczas tej rozprawy strony nie zawrą kompromisu, proces będzie toczył się dalej. Może dojść do ewentualnego przesłuchania świadków. W tym przypadku procedura będzie toczyć się około dwunastu do osiemnastu miesięcy.

Biorąc pod uwagę, iż holenderscy adwokaci nie mogą prowadzić sprawy sądowej na zasadzie „No Win, No Fee”, oraz że postępowanie zwykłe wymaga wiele czasu, koszty wynagrodzenia nierzadko wyniosą od 2 000 Euro do 5 000 Euro, a w sprawach skomplikowanych nawet zdecydowanie więcej.

Przykład alternatywnych procedur
Np. francuski wierzyciel powinien rozważyć możliwość wszczęcia procedury przeciwko holenderskiemu dłużnikowi we Francji, o ile sędzia francuski będzie właściwym do orzekania i prawo właściwe będzie prawem właściwym w danej sprawie. Na podstawie EET wyrok wydany we Francji może być podstawą egzekucji w Holandii. W przypadku zobowiązań niezakwestionowanych możliwe jest wszczęcie procedury EBB (europejski nakaz płatniczy) we Francji lub w Holandii. W obu przypadkach można na podstawie wyroku wszcząć egzekucję.

2.3 Zajęcie mienia w Holandii W Holandii możliwe jest zajęcie mienia zanim jeszcze zapadnie wyrok. O ile to nastąpi, w ciągu 30 dni musi zostać wszczęte postępowanie. Po wydaniu wyroku wierzyciel może zaspokoić dług z zajętych aktywów. Jeśli wobec dłużnika zostanie ogłoszona upadłość, zajęte mienie zostanie zwolnione. W praktyce zajęcie mienia wydaje się tylko w nielicznych przypadkach sensowne. W sytuacji, kiedy zostanie wydany wyrok, ale dłużnik w dalszym ciągu nie dokona zapłaty, preferuje się często złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości aniżeli egzekucję.

2.4 Postępowanie „kort geding” (w trybie pilnym) Postępowanie to wszczyna się w pilnych sytuacjach. W sprawach windykacyjnych stosuje się je bardzo wyjątkowo; w rzeczywistości w sytuacji, kiedy wierzyciel sam znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Strony zazwyczaj trzymają się decyzji wydanej przez sędziego, co powoduje, iż nie trzeba wszczynać postępowania zwykłego.

3. Odsetki oraz pozasądowe koszty windykacji

W Holandii dłużnik jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości określonej w umowie zawartej między stronami bądź określonej w ogólnych warunkach, o ile mają one zastosowanie. W innych wypadkach można powołać się na odsetki ustawowe obowiązujące w Holandii, które pokrywają się z podstawowymi odsetkami europejskimi i wynoszą 8 %. Dłużnik jest również zobowiązany do pokrycia pozasądowych kosztów windykacji, a ich wysokość ustala się wg określonego schematu widełkowego. Spośród wielu adwokatów zajmujących się windykacją należności tylko niektórzy decydują się na własne ryzyko dochodzić tych kosztów. Bierens adwokaci oferują ten serwis.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące windykacji należności oraz procedury sądowej w Holandii, proszę skontaktować się z naszym zespołem drogą mailową: [email protected] bądź pod numerem telefonu.: +31 20 312 11 00.