Windykacja należności w Portugalii

Bierens Debt Recovery Lawyers jest kancelarią adwokacką z dwiema głównymi siedzibami w Veghel i Amsterdamie. Oddział w Amsterdamie specjalizuje się w międzynarodowej windykacji długów, bazując na zasadzie No Win, No Fee.

W skład oddziału w Amsterdamie wchodzą prawnicy z wielu europejskich krajów. Specjalizują się oni w windykacji długów w swoich rodowitych krajach tj. Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Francji, Niemczech i Polsce.

W wypadku, kiedy Twój klient z Portugalii nie dotrzymuje swojego obowiązku do zapłaty, bardzo ważnym jest, aby działać jak najszybciej, gdyż im dług starszy tym szansa na jego odzyskanie maleje.

W momencie zlecenia sprawy naszej kancelarii dla jak największej skuteczności ważne jest, aby przekazać wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie należności, jak również umowy, ogólne warunki transakcji, podpisane przez dłużnika.

Windykacja długów – faza wstępna
Po przekazaniu sprawy w ręce naszej kancelarii, proces rozpoczyna się wysłaniem pierwszego listu wzywającego do zapłaty, w którym prawnik prowadzący sprawę prosi o zapłatę kwoty pryncypalnej, odsetek i wszelkich kosztów, które ponosi klient.

Jeśli dłużnik nie odpowie/zapłaci, prawnik wyśle drugi list 7 dni po wysłaniu listu początkowego. Jeśli nadal nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, prawnik wyśle list trzeci, ostrzegający, ze jeżeli dłużnik nie zapłaci zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie sądowe.

List wzywający do zapłaty może być niewystarczający do odzyskania pożądanej kwoty. W takich przypadkach prawnik sprawdzi sytuację finansową firmy i spróbuje nawiązać kontakt telefoniczny z dłużnikiem.

Podczas tej fazy, prawnik nadal starał się będzie dojść do ugody z dłużnikiem. Ugoda taka może również wymagać zabezpieczenia w formie żyrantów, w celu upewnienia się, że spłata będzie dokonana jak zostało ustalone.

Jest niezwykle ważne, aby dojść do ugody w przypadku, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacić całej należnej sumy, gdyż w Portugalii, ugoda taka daje nam bezpośrednią możliwość wyegzekwowania długów. Posiadając taki tytuł można bezzwłocznie wycenić stan majątku dłużnika i uniknąć konieczności rozległych zwykłych procedur.

Windykacja długów – faza sądowa
Faza sądowa zostanie wszczęta w wypadku, kiedy dłużnik nie spłaci należności podczas fazy wstępnej, ale wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z klientem.

Nakaz zapłaty
Portugalski system prawny oferuje procedurę, zwaną nakazem zapłaty, która jest szybkim i stosunkowo tanim sposobem, biorąc pod uwagę opłaty sądowe do uzyskania tytułu egzekucyjnego.
Po złożeniu dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o nakaz zapłaty, dłużnik będzie wezwany do zapłaty bądź do odparcia zarzutu w ciągu piętnastu dni. Jeśli dłużnik nie zapłaci albo nie odeprze zarzutu w ciągu wyżej wymienionego terminu, sąd podejmie decyzję. Klient zostanie poinformowany o decyzji natychmiast, aby nakaz mógł zostać wyegzekwowany.

Zwyczajne procedury
W niektórych sprawach konieczne będzie skorzystanie ze zwyczajnych procedur w związku ze złożonością sprawy. Jednakże, te procedury pochłaniają więcej czasu i są bardziej kosztowne.

Egzekucja
Jeśli dłużnik nie zapłaci długu dobrowolnie i wyrok zostanie uprawomocniony (nakaz zapłaty, ugoda, albo inna forma, którą prawo uznaje za wystarczającą do domagania sie spłacenia długu), klient może się ubiegać o wycenienie majątku i innych praw własności dłużnika.

Postępowanie upadłościowe
Portugalskie prawo zezwala na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli jest on niewypłacalny. Celem tych procedur jest satysfakcja wszystkich wierzycieli poprzez sprzedanie majątku dłużnika.

Prawnik zajmujący się Państwa sprawą doradzi, która z opisanych możliwości jest najbardziej odpowiednia w Państwa sytuacji.

Doradztwo na temat windykacji należności w Portugalii
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące windykacji należności w Portugalii, zapraszamy do skontaktowania się z naszym portugalskim działem pod numerem Tel.: +31 20 312 11 00 lub wysłania emaila na adres [email protected].