Windykacja należności we Włoszech

Jeśli prowadzą Państwo interesy w kraju bądź za granicą, ponoszą Państwo ryzyko, iż Państwa klient nie zapłaci za dostarczony towar bądź usługę.
Tak też może się zdarzyć w przypadku Państwa klientów z Włoch. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

Wezwanie do zapłaty
W momencie, kiedy Państwa włoski klient nie wywiązuje się z płatności w wyznaczonym terminie, należy wysłać wezwanie do zapłaty. Zaleca się również wezwanie do zapłaty drogą telefoniczną.

Przekazanie wierzytelności do windykacji
Jeśli Państwa klient nie reaguje na wezwanie płatnicze, radzimy jak najszybciej przekazać nam sprawę do windykacji. Bierens Incasso Advocaten to kancelaria specjalizująca się w windykacji należności. Z naszym włoskim zespołem w Amsterdamie, windykacja Państwa należności odbędzie się w sposób optymalny i fachowy.

Nasi native speakers władają językami Państwa dłużników oraz dysponują fachową wiedzą w dziedzinie prawa, regulacji a także kultury danego kraju.
Nasz zespół włada nie tylko językiem Państwa dłużnika, lecz również językiem Państwa.
Oznacza to, ze możecie się Państwo po prostu komunikować w języku polskim.

Windykacja należności we Włoszech
Włoska i polska mentalność płatnicza znacznie się od siebie różnią. Włoski partner prawie nigdy nie wywiązuje się z płatności w terminie. Wymusza to zatem inne, bardziej rygorystyczne podejście do dłużnika.

Pozasądowa windykacja
Bierens Incasso Advocaten, po otrzymaniu od Państwa zlecenia windykacji, wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty, a także wezwie go do zapłaty telefonicznie. We Włoszech otrzymanie wezwania płatniczego od adwokata robi wrażenie na dłużniku.
Jeśli w ciągu wyznaczonego terminu płatności dłużnik nie dokona płatności, opierając się na przedstawionej dokumentacji, zostanie rozważone z Państwem wszczęcie procedury sądowej.

Procedura sądowa
We Włoszech możliwe są dwie różne procedury- postępowanie zwykłe bądź postępowanie uproszczone (nakaz zapłaty). Aby można było podjąć egzekucję długu, niezbędnym jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Może być nim wyrok lub nakaz zapłaty (Decreto ingiuntivo).

Nakaz zapłaty (Decreto ingiuntivo)
Zaletą tej procedury jest możliwość wystąpienia z wyprzedzeniem do sądu o wszczęcie egzekucji.
Po doręczeniu nakazu zapłaty strona przeciwna może w terminie 40 dni złożyć sprzeciw. Jeśli przeciw zostanie złożony, sprawa automatycznie zostanie przekazana do postępowania zwykłego. Jednocześnie, o ile sąd pozytywnie przychyli się do wniosku dotyczącego egzekucji, procedura ta zostanie kontynuowana. Daje to możliwość zajęcia mienia pozwanego do czasu zakończenia postępowania zwykłego.

Postępowanie zwykłe (Processo ordinario di cognizione)
Procedurę tę wszczyna się w sprawach cywilnych (odszkodowawcze, ubezpieczeniowe itp.), które w swojej materii mają bardziej skomplikowany charakter niż sprawy windykacyjne.
Sąd wyznacza terminy rozpraw oraz szczegółowo analizuje sprawę, co sprawia, iż procedura ta trwa zdecydowanie dłużej a jej koszty są również wyższe.
W sprawach windykacji wszczyna się tę procedurę tylko wtedy, kiedy sprawa ma skomplikowany charakter.

Upadłość
We Włoszech złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika musi być poprzedzone procesem i uzyskaniem tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku bądź nakazu zapłaty.

Zajęcie mienia
Zajęcie mienia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności. Jest ono możliwe w sytuacji, kiedy np. istnieje zagrożenie, ze dłużnik pozbędzie się mienia, z którego można byłoby skutecznie przeprowadzić egzekucję.
Ryzyko to musi być silnie uargumentowane, w przeciwnym razie sąd nie przychyli się do wniosku.

Porada prawna w sprawie windykacji należności we Włoszech
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące windykacji należności we Włoszech, proszę skontaktować się z naszym zespołem. Nr tel.: +31 20 312 11 00 bądź drogą mailową: [email protected].