Birleşik Krallıkta Alacak Takibi

Birleşik Krallıkta müşteriniz var ve borcunu ödemiyor mu? Her ne kadar İngilizce konuşabiliyor olsanız da Britanya’da alacağınızın tahsili için uğraşırken birçok sürpriz ile karsılaşabilirsiniz. Söz konusu Birleşik Krallık olduğunda İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere&Galler olmak üzere 3 ayrı hukuk sistemi ile karşı karşıya olduğunuzu biliyor muydunuz? Bunun yanı sıra hukuk sitemi özelinde Birleşik Krallıkta medeni hukuk sisteminden tamamen farklı olan Anglo Sakson yani teamül hukukunun hakim olduğunu unutmayın. Birleşik Krallıkta ilk aşamadan itibaren alacak takibinde uzmanlaşmış hukukçuları devreye sokmak yaygın bir durum. Britanyalılar alacak takibi acentelerinden ziyade İcra takibinde uzmanlaşmış olan avukatları daha ciddiye alırlar. İngiliz bir avukatın öncülüğünde uyuşmazlık yaşadığınız müşterinize karşı çok daha güçlü bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Çünkü borçlunuz İngiliz bir avukat tarafından irtibata geçildiğinde durumun ciddiyetinin farkına varır ve bu da alacağınızın tahsili ihtimalini artırır. İngiliz avukatlarımızın alacağınızın tahsili için ellerinden gelenin en iyisini yapacağından şüpheniz olmasın.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Borcunu gününde ödemeyen borçlunuzu arayarak ödemenin neden gerçekleşmediğini sorun.
 • Uyuşmazlık hususunda karşılıklı çözüm bulamadınız mı? İadeli taahhütlü posta yolu ile bir ihtarname gönderin.
 • Borçlunuz siz avukatınızı devreye sokana kadar bekleyip zaman kazanmaya çalışıyor olabilir.
 • Devreye avukat sokmadan son bir kez daha ihtarname göndermek yaygın bir uygulamadır. İhtarnamenizde talebinizle ilgili detaylar ile birlikte 7 ila 21 gün arasında bir ödeme süresi belirtmeyi ve ödeme yapılmadığı taktirde sonuçlarının neler olacağını eklemeyi unutmayın.

Birleşik Krallıkta Alacak Takibi

 • İngiliz avukatlarımız yerel kanunları hakkında bilgi sahibidirler

Alacak takibinde uzman İngiliz avukatlarımız ülkelerinin yerel kanunları, kuralları, ticari teamülleri ve kültürleri hakkında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sayede borçlunuza kolayca ulaşıp, hızlı bir şekilde alacağınızın tahsilini sağlarlar.

 • İngilizce dilinde alacak takibi

Mevcut dil problemlerini aşmanız için hem sizin hem de borçlunuzun dillerini konuşabilen onlarla kendi dillerinde irtibata geçen avukat kadrosuna sahibiz.

 • Dosyanızın kendi iç dinamiklerine ve tercihinize göre uyarlanmış takip biçimi

Ticari alacak takiplerinde her dosyanın kendi özelinde farklı yaklaşıma sahip olup, dosyanızın durumuna ve tercihinize göre uyarlanmış alacak tahsili hizmeti sunuyoruz.

 • Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

Talep aç

Birleşik Krallık Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

Birleşik Krallıkta yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

1. Yasal Yola Başvurmaksızın

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz.   Britanya’daki müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme planı üzerinde anlaşılması: İngiliz avukatlarımız ülkelerinin ticari teamülleri ve kanunları hakkındaki bilgilerini kullanarak borçlunuzu ödeme planı üzerinde anlaşmaya ikna edebilirler. Bu uzlaşma yöntemi borçlunuzu ödeme yapmaya ikna etmek için etkili bir yöntemdir ve yasal yollara başvurulması gerektiği taktirde borçlunuzun aleyhine kanıt teşkil eder.
 • Alternatif uyuşmazlık çözümü: Bu alternatif yol mahkeme yolunun devreye sokulmasına gerek kalmaksızın başvurabileceğiniz etkili, hızlı ve ekonomik bir yoldur. Buna bir örnek olarak “Arabuluculuk” gösterilebilir. Mahkemeye başvurup çıkacak kararı beklemek yerine, buna kıyasla çok daha kısa bir zaman dilimi içerisinde sonuca ulaşılabilir. Arabuluculuğa tarafların başvurması mahkemelerinde teşvik ettiği bir yöntem olup, arabuluculuğa sebepsiz yere başvurmayı reddeden taraflardan pek hoşnut olmazlar. Hangi metot ile arabuluculuğa başvurulması gerektiği tarafların niyetine ve aralarındaki sözleşmeye bağlıdır.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Avukatlarımız aracılığıyla en kısa zamanda yasal yollara başvurulacağının karşı tarafa bildirilmesi de borçlunuzu ödeme yapması için baskı altına alan etkili bir yöntemdir.

2. Yasal Yollara Başvurulması

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız alındıktan sonra, ilgili konuyu muhtemel yasal yollara başvurarak sonuca ulaştırmaya  çalışıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı aldıktan sonra işleme geçiyoruz. İngiltere özelinde ne tür bir yasal yolun sizin durumunuza uygun olduğu borçlunuzun ikametgahının nerede olduğuna göre değişiklik gösterir. Aşağıda İngiltere&Galler özelinde başvurulması mümkün olan bazı muhtemel yasal yolları bulabilirsiniz. Alacak miktarı ile orantılı olarak başvurulabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • Ödeme emri: İngiltere&Galler özelinde diğer Avrupa ülkelerindekilere benzer bir ödeme emri prosedürü bulunmamaktadır. Dolayısıyla alacak davası açılması zorunludur.
 • Alacak davası: İngiltere ve Galler özelinde alacak davası 3 farklı kategoriye ayrılmaktadır:
  • Düşük miktarlı talepler: Bu yargılama usulü £10.000 ’a kadar olan alacak talepleri için geçerli olan bir yargılama usulüdür. Genelde süreç yüksek miktarlı talepler için görülen davalardan çok daha kısadır.  Bazen hiç duruşmaya bile gerek olmadan karar verilebilir. Tek handikap ise kaybeden tarafın mahkeme masraflarını ödemeye çok nadiren mahkum edilmesidir.
  • Hızlı prosedür: Bu prosedür £25.000’a kadar olan ve talepler için geçerlidir ve küçük miktarlı taleplerin incelenip karara bağlandığı prosedüre nazaran biraz daha uzun sürebilir. Ayrıca mahkeme bu yargılama usulünde kaybeden taraf mahkeme masraflarının en azından bir kısmını ödemek durumundadır. Ne kadar ödemesi gerektiği hususu mahkemenin taktirindedir.
  • Yüksek miktarlı talepler: £25.000’dan yüksek ve kompleks olan alacak talepleri için başvurulması gereken yargılama usulüdür.  Ortalama olarak bu yargılama usulü uzun sürmekte olup son duruşmanın 1 günden fazla bile sürdüğü görülmektedir. Kaybeden tarafın mahkeme masraflarını da yüklenmesi ihtimali bir hayli fazla olmakla birlikte hükmedilecek rakam mahkemenin taktirindedir. 
 • İflas talebi: İflas prosedürü hızlı ve ekonomik bir yol değildir. Pratikte en son başvurulabilecek bir tercih olarak karşımıza çıkmaktadır. İngiltere ve Galler özelinde bu süreç bir hayli uzun sürebileceği gibi pahalıda olabilir. Dolayısıyla bu prosedürün size uygun olup olmadığını İngiliz bir avukat ile değerlendirmeniz sizin için faydalı olacaktır.
 • Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır.
 • Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.