Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Στοιχεία σας

* = υποχρεωτικό
*Όνομα Εταιρίας
*Κος/Κυρία
*Όνομα
*Email
*Τηλέφωνο επικοινωνίας
Χώρα
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
Αρ. τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Στοιχεία αντιδίκου

Όνομα Εταιρίας
*Κος/Κυρία
*Όνομα
Email
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Χώρα
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη

Απαίτηση

Σύνολο ποσού
Νόμισμα
Αμφισβητείται από τον αντίδικο
Έχετε αναθέσει την υπόθεσή σας σε εισπρακτική;
Σημειώσεις

Έγγραφα

Uploading ...
Επισυνάψτε καρτέλα πελάτη ή/και τιμολόγια, αναφέρετε τον αριθμό αναφοράς των τιμολογίων και τους επιμέρους όρους πληρωμής
Σύρετε τα έγγραφά σας εδώ
Παρακαλούμε επισυνάψτε καρτέλα πελάτη, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς των τιμολογίων και τους επιμέρους όρους πληρωμής