Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Συμπληρώστε με ασφάλεια τα δεδομένα σας με το SSL πρωτόκολλο μας.
Δε χρειάζεστε λογαριασμό για μας να αναθέσετε την υπόθεση σας.

1. Στοιχεία σας

* = υποχρεωτικό
Όνομα Εταιρείας
Όνομα
Email
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Χώρα
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη

2. Στοιχεία αντιδίκου

* = υποχρεωτικό
Όνομα Εταιρείας
Όνομα
Email
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Χώρα
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη

3. Απαίτηση

Σύνολο ποσού
Αρ. τραπεζικού λογαριασμού IBAN
Έχετε αναθέσει την υπόθεσή σας σε εισπρακτική;
Σας έχει δώσει ο οφειλέτης σας λόγους για να μην πληρώσει; (Αμφισβητούμενη αξίωση)
Σημειώσεις
Έγγραφα
Uploading ...
Σύρετε τα έγγραφά σας εδώ
Επισυνάψτε καρτέλα πελάτη ή/και τιμολόγια, αναφέρετε τον αριθμό αναφοράς των τιμολογίων και τους επιμέρους όρους πληρωμής
Παρακαλούμε επισυνάψτε καρτέλα πελάτη, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς των τιμολογίων και τους επιμέρους όρους πληρωμής

4. Επιβεβαίωση

Στοιχεία σας

Στοιχεία αντιδίκου

Σύνολο ποσού:
* = υποχρεωτικό
Πατήστε 'Αποστολή' και θα εξετάσουμε την υπόθεση σας άμεσα.