Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Είσπραξη απαιτήσεων διεθνώς

Η εταιρεία σας έχει κάποιον πελάτη από το εξωτερικό που δεν πληρώνει το τιμολόγιο σας; Η διεθνής ομάδα των δικηγόρων μας εξειδικεύεται στην είσπραξη οφειλών στην Ευρώπη.

Είσπραξη απαιτήσεων στην Ελλάδα

Έχετε ανεξόφλητα τιμολόγια από τον συνεργάτη σας; Κανείς δεν μπορεί να χειριστεί την υπόθεσή σας πιο αποτελεσματικά από έναν εξειδικευμένο δικηγόρο στην είσπραξη χρεών.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο να έχετε ανεξόφλητα τιμολόγια ή εμπορικές διενέξεις; Ζητείστε τη νομική συμβουλή μας.

Είναι δυνατή η είσπραξη απαιτήσεων εμπόρων και επιχειρήσεων στο εξωτερικό;

Η διεκδίκηση απαιτήσεων από πελάτες του εξωτερικού είναι πολύπλοκη διαδικασία. Κάθε χώρα φέρει τις δικές της ιδιαιτερότητες από άποψη γλώσσας, συναλλακτικών ηθών και κουλτούρας. Στην εταιρεία μας όμως, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε κάθε χώρα και γλώσσα.

Πελάτες

Συνεργαζόμαστε με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις: