Без победа, няма такса

Средно 95% от главницата при успешно събиране на вземане

Ние разбираме, че неизряден в плащанията си клиент е достатъчно неприятен фактор, камо ли ако трябва да правите допълнителни разходи, за да получите така или иначе дължимата Ви престация. Ето защо, ние не се примиряваме с тази несправедливост и правим наша мисия да възстановим вашето вземане. С оглед на горепосоченото, ако вземането бъде възстановено изцяло, вие ще трябва да ни заплатите минимална сума, а дори в някои случаи – нищо.

Максимални резултати за нашите клиенти, това е подходът на адвокатска кантора Биеренс.

Прикачи файл

Без победа, няма такса

Казусите стават все по-комплексни и по-сложни, което от своя страна изисква все по-прецизни юридически съвети. Поради тази причина ние желаем да Ви предоставим нашият дългогодишен опит и експертиза, за да бъде събрано вашето вземане ефективно, било то съдебно или извънсъдебно.

Ние оперираме на базата No Win No Fee (без победа, няма такса), което значи, че ако не успеем да възстановим нищо от вашето вземане, вие не плащате такса за юридическите ни услуги. Нашата гледна точка, е че вие винаги трябва да имате опцията да се откажете от предоставяните Ви юридически услуги, по всяко време, с оглед на компетентността на адвоката, предоставящ ги. Въпреки това, добрите услуги не могат да бъдат напълно безплатни. В случаи на частично събиране на вашето вземане или неуспех, тогава ние начисляваме административна такса в размер на €185,00.

Ако вашият длъжник погаси частично вашето вземане поради несъстоятелност или възрази срещу вашата претенция, освен нашата административна такса, ние начисляваме такса в съответствие с нашата скала.

Събиране на вземания

Делата за събиране на вземания са дела, в които длъжникът няма силни доводи за възражение. Ако длъжникът възрази, тогава, в съответствие с Нидерландският кодекс на адвокатите, ние сме задължени да работим на почасово заплащане. В подобни случаи, ние ще обсъдим предварително с вас въпроса дали искате да продължите със съдебни действия, и какви суми ще Ви бъдат начислени.