Кредит Мениджмънт

Желаете на понижите риска на клиентска задлъжнялост и търговски спорове? В този случай Адвокатско дружество Биеренс отново е правилният партньор за вас. Ще се радваме да Ви асистираме при рецензия на вашият кредит мениджмънт процес. За да бъдем сигурни, че той бива аранжиран по най-добрият за вас начин, ще направим пълен преглед на вашите бизнес трансакции. Въпреки всичко, основата на добрият кредит мениджмънт е добре структурираният договор, който спомага за значително понижаване на бизнес риска.

Интелигентен бизнес и удовлетворени клиенти

За да ограничите вашият бизнес риск, договорите Ви трябва да кореспондират с вашето оперативно управление. Поради тази причина, договорите не трябва да бъдат бланкови. Съветите ни ще се погрижат, договорите Ви да кореспондират и съответстват с вашето оперативно управление, така че правните рискове да бъдат ограничени. По този начин не само пестите време и средства, но също така, добър договор означава и добри бизнес взаимоотношения с вашите клиенти.

Нашите адвокати могат да Ви предоставят съвет в областта на:

  • Кредит мениджмънт и вземания
  • Договори
  • Общи условия
  • Оферти и потвърждаване на поръчки
  • Условия на кредитно-застрахователни компании