Отказ от отговорност

Адвокатско дружество Биеренс полага старателни грижи по дизайна и поддръжката на нашите уеб страници и блогове (в следващите редове групово наричани уебсайт). Въпреки това, винаги съществува възможността, предоставената информация и възприетите възгледи, да бъдат с изтекла давност или нерелевантни към настоящият момент. Поради това, Биеренс не носи отговорност, при прилагане на предоставената информация на сайта.

Този уебсайт е интелектуална собственост на Биеренс или на неговите доставчици. Материалите, предоставени на нашият уебсайт, не могат да бъдат копирани или предоставяни на трети лица, без изричното писмено позволение на Биеренс.