Събиране на вземания в България

Вашата компания има клиент, който не си е погасил задълженията към вас? Нашите адвокати притежават правните инструменти за събиране на вашето вземане. От момента на предаване на делото Ви на нас, ние ще направим всичко по нашите сили да съберем вашето вземане. Ние, като адвокатска кантора, разполагаме с над 60 години опит, с които да Ви асистираме при събирането на вашето вземане.

Съвети при неизряден български длъжник:

 • Свържете се с вашият клиент и поискайте обяснение, защо плащане не е направено.
 • Изпратете писмо по напомняне незабавно, но имайте в предвид, че изпращането на прекомерно количество писма, може да застраши вашите бизнес отношения.
 • Изпратете едно писмо с пълна обосновка на претенцията Ви, като посочите и разискате в дълбочина стойността на неплатените фактури.
 • Във вашето напомняне, посочете период, обикновено между 7 и 15 дневен, за погасяване на неплатените фактури от страна на вашият длъжник.
 • Устните уговорки са обичайни в България
 • Условията по вашата уговорка трябва да бъдат ясни, за предпочитане в писмен вариант придружени с подпис от двете страни.

Събиране на вземания в България

 • Вие сте в по-силна позиция, избирайки адвокатка кантора

Като адвокати, ние притежаваме повече инструменти, за да поставим вашият длъжник под напрежение, от колкото колекторски агенции и съдия-изпълнители. Като допълнение, ние Ви асистираме както в извънсъдебното, така и в съдебното събиране на вземания. По този начин пестите време и средства.

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

Прикачи файл

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

 • Експресно събиране на вземания

Бихте желали да съберете вашето вземане бързо? В такъв случай, трябва да ни предоставите вашият случай преди 16.00 часа, и ние ще започнем работа по него на същият ден. Съответно, вашият длъжник ще разполага само с няколко дни да погаси своето задължение.

0
в събирането на вземания в България
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в България

Събирането на задължения в България е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият гръцки длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:

 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Българите оценяват магнитута на проблема по-бързо, когато биват потърсени от адвокат. Заявяване на готовност за преследване на претенцията по съдебен ред, често мотивира българките длъжници да изплатят задължението си.
 • Сключване на споразумение: Българските съдилища, все повече окуражават страните за достигане до споразумение, чрез извънсъдебно договаряне без впускане в съдебен процес. Така че в повечето случаи, ние ще се опитаме да достигнем до споразумение с вашият длъжник, извънсъдебно.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В България съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Заповед за изпълнение („Изпълнително производство”): Ако вземането Ви не е оспорено (например, длъжникът не възрази по задължената си по издадените му фактури), тогава може да се пристъпи към изпълнително производство. Тази процедура води до издаването на заповед за изпълнение, като процедурата е относително бърза и ефективна. След като съдът се е произнесъл, нашите адвокати ще направят нужните действия заповедта да бъде изпълнена.
 • Исково производство : Ако претенцията бъде оспорена (длъжникът мотивира причината за неизпълнение на своето задължение), тогава вашият адвокат може да внесе иск срещу длъжника. Тогава и двете страни трябва да обосноват гледните си точки пред съда. Съдиите понякога се произнасят без изслушване на страните, но възможността за назначаване на дата за съдебно изслушване не е изключена. В съответствие с детайлите на вашето дело, вашият адвокат ще Ви посъветва дали е разумно съдебното преследване да продължи.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия.