Събиране на вземания в Нидерландия

Имате нидерландски клиент, който не си е погасил задълженията към вас? Задълженията обикновено се плащат по-бързо в Нидерландия от колкото в другите европейски държави. Въпреки, че холандските компании започнаха да си плащат задълженията още по-бързо през последните години, една трета от всички задължения остават неплатени. Когато се сблъскате с неизряден клиент в Нидерландия, може да не сте запознат с холандските търговските обичаи на своя холандски партньор, което води до усложнено събиране на вземанията. Нашият бизнес е основан в Нидерландия и нашите холандски адвокати са основоположници на събирането на вземания осъществявано от адвокати. Вече повече от 60 години, нашите адвокати успешно осъществяват дейността по събиране на вземания. От нашите два офиса в Нидерландия, ние ще направим всичко по нашите сили да съберем вашите вземания, от момента, в който ни предоставите вашия случай.

Съвети при неизряден холандски платец:

 • Обадете се незабавно на вашият холандски клиент и попитайте, защо все още няма направено плащане.
 • Ако не успеете да се свържете, изпратете писмено напомняне
 • Ясно уточнете времевия период за плащане на задължението
 • Можете да изпратите писмото по настояване по имейл, ако сте свикнали да комуникирате дигитално
 • Посочете, че ако не бъде направено плащане, вие ще прехвърлите събирането на своето вземане на адвокат, на разноски на длъжника

Събиране на вземания в Нидерландия

Събиране на вземания в Нидерландия

 • Холандските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Холандските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно нидерландското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Нидерландия, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия холандски длъжник.

 • Събиране на вземания на Нидерландски език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Нидерландия
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Нидерландия

Събирането на задължения в Нидерландия е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че 95% от случаите в Нидерландия се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият италиански длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си. Вашият холандски длъжник не би поел риска да бъде заведено дело срещу него.
 • Сключване на споразумение: В някои случаи, можем да се споразумеем за кратки споразумения за плащане. Предимството при сключване на споразумение е че по този начин той признава своето задължение към вас и ако не се придържа към разплащателните рамки, в последващи процедури той не може да оспори истинността на вземането.o
 • Петиция за банкрут: Най-ефективния инструмент присъщ на събирането на дългове в Нидерландия е именно подаването на петиция за банкрут. Това е бърза, евтина процедура за оптимизиране на натиска върху длъжника.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В Нидерландия съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Процес по обявяване в банкрут („Faillissementsaanvraag): Процесът по обявяване в банкрут може да бъде стартират и при неоспорено вземане. Процесът по обявяване на длъжник в банкрут е много бърз, съдебното изслушване ще се проведе в рамките на 3 седмици. По време на изслушването, съдът решава дали да обяви длъжника в банкрут. Въпреки това, цента на процедурата по банкрут е да поставим длъжника под напрежение и по този начин да получим плащате на целият дълг, заедно с направените разходи. Повечето длъжници ще платят моментално, но ако са неспособни да изплатят дълга си, може да бъдат обявени в банкрут. В този случай, ще бъде назначен ликвидатор, който ще разпредели активите на длъжника по равно между всички кредитори.
 • Исков процес: В случай на оспорени или неоспорени вземания, исков процес може да бъде стартиран. Това значи, че срещу длъжника ще бъдат предприети съдебни действия. В тези случаи, може да се наложи депозирането на доказателства. Съдът често се опитва да насочи страните към постигане на споразумение. Недостатъците на тези процедури е че отнемат относително дълго време. Средностатистически, исковия процес в Нидерландия отнема от шест месеца до една година. Ако случаят е комплексен, може да отнеме дори повече време (приблизително между една и две години). След достигане до присъда, тя може да бъде обжалвана, което добавя допълнително време, до достигане до окончателна присъда.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия