Събиране на вземания в Уелс

Вашата компания има клиент, който не си е погасил задълженията към вас? Търговските регламенти и култура в чужбина са по-различни от тези във вашата страна. Това, често усложнява събирането на вземания. Нашите адвокати притежават правните инструменти за събиране на вашето вземане. От момента на предаване на делото Ви на нас, ние ще направим всичко по нашите сили да съберем вашето вземане. Ние, като адвокатска кантора, разполагаме с над 60 години опит, с които да Ви асистираме при събирането на вашето вземане.

Съвети при неизряден длъжник:

  • Свържете се с вашият клиент и поискайте обяснение, защо плащане не е направено.
  • Изпратете писмо по напомняне незабавно.
  • Във вашето напомняне, уточнете точно характера и датата на издаване на неплатените фактури.
  • Също така, в писмото по напомняне, уточнете точни дати, в които длъжникът трябва да погаси задължението си.

Събиране на вземания в Уелс

Събиране на вземания в Уелс

  • Международните ни адвокати са запознати с местното законодателство

Международните ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно международното право. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия длъжник.

  • Вие сте в по-силна позиция, избирайки адвокатка кантора

Като адвокати, ние притежаваме повече инструменти, за да поставим вашият длъжник под напрежение, от колкото колекторски агенции и съдия-изпълнители. Като допълнение, ние Ви асистираме както в извънсъдебното, така и в съдебното събиране на вземания. По този начин пестите време и средства.

Прикачи файл

  • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

  • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Уелс
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения

Събирането на задължения обикновено е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият длъжник и настояваме за плащане. В особени случаи, можем да проведем разговор, лице в лице с вашият длъжник. Ако длъжникът не заплати дължимото, по ваше нареждане, ще започнем съдебни действия. Много често, след заявяване на готовност за започване на съдебни действия, длъжниците погасяват задълженията си.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако длъжникът Ви откаже да плати извънсъдебно, след консултация с вас, ще пристъпим към съдебни действия. Ние винаги ще Ви информираме предварително за шансовете Ви за спечелване на делото. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия.