Цени

Тук можете да намерите обобщение на нашите цени за международни искове. Изтеглете нашата полица, за да получите пълната версия. Ако все още имате въпроси след прочита на нашата полица, можете да се свържете с нас на телефон +31 (0)20 312 11 00.

Извънсъдебна фаза:

Длъжникът плаща най-малко размера на главницата:Вие ще получите 85% – 100% от главницата, като процентът зависи от уговорените условия и законодателството в държавата на вашият длъжник. Средно, клиентите ни възстановяват 95% от главницата.
Длъжникът плаща по-малко от главницата:Вие ще получите фактура, базирана върху възстановената сума:
Върху първите € 25.000,00 | 15%
Върху сумата до € 50.000,00 | 12,50%
Върху сумата до € 100.000,00 | 10%
Над горепосочените суми | 8%
плюс €185,00 административна такса
(При пълно или частично възстановяване на главница в размер до €3,000.00 , допълнителна административна такса в размер на €125,00 бива начислявана)
Когато длъжникът не плати нишо:Вие плащате само € 185,00
Съдебна фаза:Делата биват пълно или частично обслужвани посредством фиксирани цени, в съответствие с нашата полица.
Оспорени искове:Делата се обслужват посредством предварително уговорен почасов хонорар.
Judicial phase:Cases are fully or partially handled at fixed costs, in accordance with our policy.
Disputed claims:Cases are handled at a previously agreed upon hourly fee.