הנחת היסוד היא שנטפל בעניין גביית החובות  שלך על בסיס "ללא הצלחה אין עמלה". רק במידה ונגבה את החוב, אזי נהיה זכאים לעמלות שלנו.
להלן סיכום של שיעורי העמלות של Bierens עבור תביעות חוב בינלאומיות. אנא הורד את המסמך המלא בכדי לקבל את המידע המלא לגבי מדיניות הגבייה ושעורי העמלות. באם לאחר קריאת המסמך המלא מתעוררות שאלות נוספות, אנא אל תהסס לפנות אלינו בטלפון +44 (0)20 3808 5878.

הליך חוץ משפטי:

החייב פרע לפחות את סכום הקרן

תקבל 85% – 100% מסכום הקרן, על פי התנאים והחקיקה במדינת החייב. בממוצע תקבלו    95% מסכום הקרן.

החייב משלם סכום שהינו נמוך מסכום הקרןעל בסיס הסכום שנגבה, תחושב ותיגבה עמלה כדלקמן:

*עבור 25,000€ הראשונים | 15%

*על ההפרש עד 50,000.00 € | 12,50%

*על ההפרש עד 100,000.00€ | 10%

*על ההפרש מעל 100,000.00€ | 8%

*בנוסף ייגבו 165.00€ דמי ניהול

 

בגין גבייה מלאה או חלקית של סכום קרן על סך 3000€ ומטה, חל תשלום נוסף של  125€.

החייב לא פורע את החובסכום של 165.00 € בלבד.
הליך שיפוטי:

התיקים מטופלים באופן מלא או חלקי בעלויות קבועות, בהתאם למדיניות הנהוגה אצלינו.

תביעות במחלוקת:התיקים מטופלים בתעריפים שעתיים על פי תעריפים שסוכמו מראש.