עדכונים ומאמרים

עדכונים ומאמרים
אנו מעלים מידע חדש הנוגע לגביית חובות. בנוסף, אנו משתפים באופן קבוע .חדשות ובלוגים מתוך המשרד שלנו
03-11-2020 | Belén Lopez Morata

חמישה סוגים של בעלי חוב

בכל תיק שבו טיפלתי, ניסיתי ליצור קשר עם בעל החוב על מנת להבין ממנו מדוע החשבונית לא שולמה. כתוצאה מכך, נתקלתי בסוגים שונים של בעלי חוב. למרות שכל תיק שונה זה מזה,אני יכולה לחלק את סוגי בעלי החוב לחמישה סוגים עיקריים. במאמר זה, אסביר את ההבדלים בין הסוגים השונים ואתן טיפים כיצד כדאי להתמודד איתם.
קרא עוד

מעוניינים לקבל עצה ללא התחייבות?

Yes, I agree with the Privacy statement