Inkasso i Belgia

Har du en Belgisk kunde som ikke betaler? Når du gjør forretninger med et belgisk selskap, bør du være klar over at det er flere språk som snakkes i Belgia. Inkasso kostnader er lave i Belgia, men juridiske prosedyrer kan vanligvis vare lenge. Med et kontor i Antwerpen har vi muligheten til å innkassere dine utestående fakturaer på en rask og kraftig måte.

Noen tips når du har en belgisk kunde som ikke betaler:

 • Send et påminnelse umiddelbart når din kunde ikke betaler;
 • Nevn et bestemt antall dager for betaling;
 • En belgisk betalingstermin varer vanligvis 14 dager;
 • Hold tonen i påminnelsen vennlig;
 • Gi inntrykk at du går ut av et menneskelig feil.

Inkasso i Belgia

Inkasso i Belgia

 • Våre belgiske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre belgiske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Belgia. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Belgia. Dette gjør det lettere å få din belgiske debitor til å betale så rask som mulig.

 • Nederlandsk, Fransk og Tysk

I Belgia snakkes flere språk. Våre advokater snakker Nederlandsk, Fransk og Tysk i tillegg til Norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Belgia

Inkassoprosessen i Belgia kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer, rett og slett fordi det koster mye mer penger. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig og muntlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og tar opp telefonisk kontakt for å forsøke debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen pluss renter og inkassokostnader.
 • Betalingsoverenskomst: Dersom det er nødvendig stiller vi opp en overenskomst til betalingen.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning.
 • Sperring av bankkonto: I så fall er kapitalen til skyldneren beslaglagt.  Herfor trenger man ikke alltid å gå til retten. Det kan også bli beslaglagt på grunnlag av en notarial gjerning eller en ubestridt faktura hos en tredje. Det vil si at noen betingelser må tilfredsstilles. Din debitor blir ikke informert om dette beslaget, men kan appellere gjennom en henrettelses prosedyre.
 • Solvensforskning: Din advokat og namsmannen kan gjøre en solvensforskning hos skyldneren din. Namsmannen besøker din kunde for å finne ut hvordan situasjonen er der. Blant annet blir inventarene sett på. Dette gir os et aktuelt økonomisk bilde av skylderen. Vi vil gi deg konkrete råd om mulige neste skritt i prosessen.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. I Belgia er det forskjellige rettslige prosedyrer som du kan starte til å samle inn dine penger. De viktigste prosedyrene blir forklart nedenfor:

 • Hovedforhandling: For å innsamle dine krav gjennom retten, kan våre advokater saksøke din debitor. Når det er snakk om en bestridt sak, er din debitor ikke enig med fakturaen. Det vil si at det ikke er snakk om at debitoren ikke kan betale, men at skyldneren har en god grunn til å ikke betale fakturaen. I den fallen vil retten la begge partiene skriftlig svare på hverandres synspunkter. I praksis kommer det ofte ned til at retten skal avsi dom.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalningsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.