Priser

Den grunnleggende forutsetningen er at vi håndterer din internasjonale inkasso sak på grunnlag av No Win, No Fee. Vi er bare berettiget til våre gebyrer hvis vi samler ditt krav.

Nedenfor finner du en oppsummering av Bierens Inkasso Advokater sine priser for internasjonale krav. Last ned vår policy for å få den komplette versjonen. Hvis du har øvrige spørsmål etter å ha lest vår policy, kan du gjerne kontakte oss på +31 (0)20 312 11 00.

Utenomrettslig fase:

Debitoren betaler minstens hovedsummen:Du vil motta 85%-100% av hovedsummen, avhengig av lovgivning i skyldnerens land. I gjennomsnitt vil du motta 95% av hovedsummen.
Debitoren betaler mindre enn hovedsummen:Du vil motta en faktura basert på det innsamlede beløpet:
Over de første € 25.000,00 | 15%
På det overskytende opp til € 50.000,00 | 12,50%
På det overskytende opp til € 100.000,00 | 10%
På det overskytende | 8%
pluss € 185,00 administrative gebyr
(For en full eller delvis samling av en hovedsum på € 3.000,00 eller mindre, gjelder en ekstra kostnad på € 125,00)
Debitoren betaler ingenting:Du betaler € 185,00
Rettslig fase:Saker blir helt eller delvis håndtert på faste kostnader, i tråd med vår policy.
Bestridte krav:Saker blir håndtert på en tidligere avtalt timesats.