Inkasso i England

Har du en engelsk kunde som ikke betaler fakturaen din? Selv om du helt sannsynlig mestrer det engelske språket, kan du støte på ubehagelige overraskelser i Storbritannia. I Storbritannia er det tre forskjellige rettsystemer, ett for Skottland, ett for Nord-Irland og ett England og Wales. I tillegg er det juridiske systemet i Storbritannia basert på ’Common Law’, som er ganske forskjellig fra rettsystemene i andre europeiske land. I Storbritannia er det bruksomt å overføre gjeld til en inkassobyrå veldig fort, derfor kan det hende at kunden din venter på et varsel fra et inkassoselskap. Briter blir raskere imponert av en inkassoadvokat enn et vanlig inkassobyrå. Du står sterkere med en britisk solicitor (engelsk term for advokat). Når skyldneren blir kontaktet av en advokat, er sjansen stor at han blir nervøs. Dermed øker sannsynligheten til betaling. Våre engelske advokater gjør alt for å sørge for at du får dine penger.

Noen tips når u har en engelsk kunde som ikke betaler:

 • Ta kontakt umiddelbart og spør hvorfor fakturaen ikke er betalt;
 • Får du ingen svar? Send et innkallingsbrev;
 • Det kan hende at kunden din venter til du sender en inkassoadvokat;

Les videre

Det er bruksomt å sende en siste innkalling før du overfører gjelden til oss. Denne må inneholde følgende informasjon:

 • Detaljer om kravet
 • En betalingsfrist mellom 7 og 21 dager
 • Konsekvenser dersom kunden ikke betaler innen denne perioden

Inkasso i England

Inkasso i England

 • Våre engelske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre engelske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i England. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i England. Dette gjør det lettere å få din engelske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Engelsk innkassering

Våre advokater snakker engelsk i tillegg til norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i England

Inkassoprosessen i England kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din engelske debitor for å sørge for betaling. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig og muntlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og tar opp telefonisk kontakt for å forsøke debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen pluss renter og inkassokostnader.
 • Ta oppgjør: Våre advokater vil bruke sine kunnskaper om forretningskulturen og forskrifter for å lage avtaler om en gjeldsordning. Dette er en veldig populær fremgangsmåte i England. Den kan også eventuelt brukes under eller etter en rettssak.
 • Alternativ tvisteløsning: Dette er en billigere, raskere og enklere måte å løse konflikter uten innblanding av en dommer. Du kan for eksempel velge mellom arbitrage og mediation. Valget av disse metodene blir i stor grad bestemt av argumentene til debitoren og handelsrelasjonen.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning. Vi kan for eksempel true med en konkursprosedyre. Det er derimot ikke veldig rask og billig i Storbritannia. I England og Wales tar det minst tre uker, og det kan fort ta flere måneder. Denne prosedyren anbefaler vi kun i noen tilfeller.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. De mulige rettsprosedyrer i Storbritannia er avhengige av i hvilken jurisdiksjon kunden din er virksom i. Her blir noen prosedyrer i England og Wales forklart. Hvilken prosedyre skal brukes, er avhengig av størrelsen og kompleksiteten av kravet. Noen prosedyrer i den rettslige fasen blir forklart:

 • Small claims track: I England og Wales blir krav under £10,000.00 behandlet i small claims track. Retten handler raskt i denne prosedyren, og deadlines er nære hverandre. En høring varer også mindre lenge enn hos andre ’tracks’. Kostnadene for denne prosedyren blir derimot nesten aldri helt pålagt på det tapende partiet.
 • Fast track: I denne prosedyren blir høyere, ikke-komplekse krav behandlet. Selv om denne prosedyren ofte tar lengre tid enn ’small claims track’, blir kostnadene i disse forhandlingene ofte overlevert til det tapende partiet.
 • Multi track: I denne prosedyren blir komplekse eller bestridte krav over £10,000.00 behandlet. Disse prosedyrene tar i gjennomsnitt lengre tid enn de to andre ’tracks’. Også her kan dommeren bestemme at den tapende parten må betale alle kostnader.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalingsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.