Inkasso i Frankrike

Har du en kunde som ikke betaler din faktura i Frankrike? Franske selskaper er blant de verste til å betale i Europa, til tross for at den franske økonomien var relativt stabil i løpet av finanskrisen. Fordi den franske økonomien dreier på SMB, er sjansen stor at din debitor er en fransk SMB. På grunn av dette er det mindre tilgjengelig informasjon om skyldneren, noe som gjør det vanskeligere å få gjelden din betalt. Våre franske advokater har ressurser som kan få din debitor til å betale tross alt. Fra øyeblikket du overfører ditt krav til oss, gjør vi alt for å samle inn dine penger.

Noen tips når du har en fransk kunde som ikke betaler:

 • Jo raskere du handler, jo mer alvorlig tar skyldneren deg;
 • En telefonisk påminnelse er ofte mer effektiv enn skriftlig;
 • Har telefonisk påminnelse ingen effekt? Send et formelt etterspørsel brev;

Les videre

 • Innhold av brevet til fransk debitor:
  • Oppsummering betaling
  • Betalingsfrist
  • Plikter av skyldneren
  • Advarsel om rettslige konsekvenser
 • Betalingsfrister i Frankrike er vanligvis 7 dager;
 • Send med spesifikasjoner av kraven i påminnelsen;
 • Informer kunden om at hvis han ikke betaler, kraven blir behandlet på bekostning av debitoren;
 • Franske blir lett imponert av en advokat som innkaller dem til å betale.

Inkasso i Frankrike

Inkasso i Frankrike

 • Våre franske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre franske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Frankrike. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Frankrike. Dette gjør det lettere å få din franske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Fransk innkassering

Våre advokater snakker Fransk i tillegg til Norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Frankrike

Inkassoprosessen i Frankrike kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din franske debitor for å sørge for betaling. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig og muntlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og tar opp telefonisk kontakt for å forsøke debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen pluss renter og inkassokostnader.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning. Derfor er det viktig å ansette en advokat så fort som mulig, som kan annonsere prosedyren på vegne av deg. Hermed forhindrer du at prosedyren tar lengre tid enn nødvendig.
 • Ta oppgjør: Retten i Frankrike krever at du først prøver å komme til en overensstemmelse før du starter en rettssak. Vi vil derfor i de fleste tilfeller prøve det, før vi anvender en dommer.
 • Namsmannen: En fransk namsmann besøker din debitor med en omfattende innkalling som ber debitoren til å fortsatt betale kravet. I tillegg undersøker namsmannen årsaken til den manglende betalingen og eventuelt andre kreditorer.
 • Beslaglegging: Med tillatelse fra en dommer kan eiendommene til skyldneren bli beslaglagt. Det vil si at evnen hos kunden blir frosset. Skyldneren kan ikke bruke sin evne til retten uttaler en dom. Denne beslagleggingen må bli oppfølget gjennom en rettslig prosedyre innen 30 dager, for å pålegge et tiltak til utførelse.  Det betyr at retten gir en dom som kan da bli utført.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. I Frankrike har vi følgende alternativer for å saksøke skyldnere:

 • Betalingsordre (Injonction de payer): Når det er ingen diskusjon om fakturaen, snakker vi om et ubestridt krav. I den fallen kan våre advokater starte et ’Injonction de payer’ i Frankrike. Prosedyren er relativt rask og billig. Den franske advokaten ber dommeren om å fortsatt la debitoren betale kravet.  Dersom debitoren inngir en innvending gjennom namsmannen, blir en mer detaljert prosedyre satt i gang.
 • Inkasso summarisk saksbehandling (Procédure de référé): Når skyldneren ikke er enig med fakturaen, er det snakk om et bestridt krav. I disse bestridte krav eller høyere krav som mangler gode argumenter fra debitoren, anbefaler vi en inkasso summarisk saksbehandling (Procédure de référé). I denne prosedyren sender den franske advokaten argumenter om hvorfor fakturaen burde bli betalt til din debitor. Dette gjøres gjennom namsmannen. Når skyldneren innrømmer at han tok feil, eller hvis han ikke har gode motargumenter, vil retten være i stand til å uttale en dom veldig fort. Hvis det er snakk om en alvorlig tvist, blir en hovedoforhandling satt i gang.
 • Hovedforhandling (Procédure au fond): I mer kompliserte tilfeller er en hovedforhandling (Procédure au fond) nødvendig. I denne prosedyren er det viktig å holde så høy som mulig tempo. Kreditoren behøver ikke å delta i rettsmøtet i det franske hoffet. Hele prosedyren kan bli utført av advokaten.
 • Ubetalte sjekk: I tilfelle av en ubetalt sjekk, kan namsmannen stille opp en utføringstittel. Med dette kan en advokat direkte fortsette til beslaglegging.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre ordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.