Inkasso i Hellas

Betaler din greske kunde ikke fakturaen din? I Hellas er det mange fakturaer som ikke blir betalt innen den fastsatte fristen. I de siste årene har Hellas hatt økonomisk vanskelige tider. Fordi kapitalrestriksjoner er i kraft, tar finansiell administrasjon mer tid. Som et resultat av krisen, prioriterer greske selskaper ikke å betale fakturaene sine. Våre greske advokater har ressurser til å få dem til å betale fakturaen din uansett. Fra øyeblikket du overfører ditt krav til oss, gjør vi alt for a samle inn dine penger.

Noen tips når du har en gresk kunde som ikke betaler:

 • Ring kunden og spør hvorfor kravet ikke er betalt;
 • Å sende mange brev kan kompromittere handelsforholdet;
 • Send en full begrunnet advarsel med en tydelig oversikt av alle fakturaer;
 • Nevn en betalingsfrist på 7 -15 dager i påminnelsen;

Les videre

 • Muntlige avtaler er vanlig i Hellas;
 • Forholdene må være tydelig kommunisert, helst signert skriftlig.

Inkasso i Hellas

Inkasso i Hellas

 • Våre greske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre greske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Hellas. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Hellas. Dette gjør det lettere å få din greske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Gresk innkassering

Våre advokater snakker Gresk i tillegg til Norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Hellas

Inkassoprosessen i Hellas kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din greske debitor for å sørge for betaling. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og forsøker debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen.
 • Betalingsoverenskomst: I Hellas er det ofte effektivt å stille opp en avtale om betaling. Det er viktig å vise forståelse for å beskytte forholden mellom deg og kunden.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler fakturaen din. De greske gjør alt for a unngå en stevning.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. I Hellas har vi følgende alternativer for å saksøke skyldnere:

 • Nasjonal betalingsordre (Diatagi Pliromis): I ubestridte tilfeller kan et ’Diatagi Pliromis’ bli satt i gang. Med denne fremgangsmåten blir en rettskraftig tittel oppnådd raskt og effektivt. Etter at dommeren har avgjort saken, vil vår advokat bruke de nødvendige ressurser til å gjennomføre denne dommen. For eksempel gjennom beslaglegging av regnskapene til din debitor.
 • Stevning (Agogi): Når det er snakk om et bestridt krav, kan advokaten saksøke debitoren (Agogi). Begge partiene må forsvare sin sak på høring før dommeren. Avhengig av detaljene i saken, skal avgjøres om søksmål er ønskelig.
 • Midlertidige rettslige tiltak (Asfalistika Metra): I mer akutte tilfeller, for eksempel for å unngå risiko eller å etablere en rett, kan også en underskriftskampanje  bli levert inn for å tillate bruk av midlertidige rettstiltak (Asfalistika Metra). I tilfelle av denne midlertidige juridiske beskyttelsen, for eksempel i form av beslaglegging, vil en juridisk prosedyre bli satt i gang innen en måned, for å sikre at tiltaket ikke blir opphevet.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk ORDRE? For betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalingsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.