Inkasso i Italia

Når du gjør forretninger i Italia, er det en reell sjanse du arbeider med en familiebedrift. De fleste selskapene i Italia er familiebedrifter som har eksistert i mange generasjoner. Kontinuitet og vedlikehold av handelsforholder er spesielt viktig i Italia. Selskaper i Italia håndterer lange utbetalingsperioder i sammenlign met andre europeiske land. Har du en italiensk kunde som ikke betaler fordringen din? Fordi det juridiske systemet i Italia fokuserer seg på å beskytte debitorer, er det vanskeligere for deg som kreditor å samle inn dine penger. Våre italienske advokater har ressurser som kan få debitoren til å betale uansett. Med en italiensk avdeling på hovedkontoret og et kontor i Roma har vi muligheten til å samle ditt krav på en effektiv måte.

Noen tips når du har en italiensk kunde som ikke betaler:

 • Send en påminnelse umiddelbart;
 • Håndter en betalingsfrist på 3 – 7 dager;
 • Send med spesifikasjoner av kravet i påminnelsen;
 • Informer kunden om at hvis han ikke betaler, kraven blir behandlet på bekostning av debitoren;
 • Rask handling øker sannsynligheten for betaling.

Inkasso i Italia

Inkasso i Italia

 • Våre italienske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre italienske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Italia. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Italia. Dette gjør det lettere å få din italienske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Italiensk innkassering

Våre advokater snakker italiensk i tillegg til Norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Italia

Inkassoprosessen i Italia kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din italienske debitor for å sørge for betaling. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig og muntlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og tar opp telefonisk kontakt for å forsøke debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen.
 • Betalingsoverenskomst: Dersom det er nødvendig stiller vi opp en overenskomst til betalingen. Det er viktig å anvende en advokat som snakker flytende italiensk og kjenner alle italienske forhandlingsteknikkene.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning. Din italienske kunde vil antagelig unngå en rettslig prosedyre.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. I Hellas har vi følgende alternativer for å saksøke skyldnere:

 • Betalingsordre (Ingiunzione di pagamento): Den italienske betalingsordren er en prosedyre mellom kreditoren og dommeren, uten å involvere debitoren. Med denne fremgangsmåten, har du som kreditor muligheten til å be retten om å gjennomføre dommen umiddelbart. Etter det får debitoren 40 dager til å svare på rettsorden. Dersom skyldneren velger å forsvare seg selv, blir en hovedforhandling automatisk satt i gang.
 • Hovedforhandling (Processo ordinario di cognizione): En hovedforhandling kan bli satt i gang når skyldneren forsvarer seg mot en betalingsordre eller når det er snakk om et bestridt krav (Processo ordinario di cognizione). Dette kravet skal begrunnes og støttes av bevis. Det vil være en eller flere høringer i retten.  Det er mulig at vitner blir satt frem for å underbygge kravet. Denne prosedyren kan noen ganger ta lengre tid enn et år.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalingsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.