Inkasso i Polen

Polen er en av de raskest voksende økonomiene i Europa. Gjør du forretninger med en polsk bedrift, men betaler den ikke fakturaene dine? Da er det viktig å gripe inn raskt. Inkassoprosedyrer kan vare veldig lenge. Selv om de fleste polske selskapene snakker engelsk, foretrekker de å kommunisere i sitt eget språk. Når polske kunder ikke betaler, har våre polske advokater ressurser til å få dem til å betale uansett. Fra øyeblikket du overfører ditt krav til oss, gjør vi alt for a innkassere dine penger.

Noen tips når du har en polsk kunde som ikke betaler:

 • Kontakter din kunde umiddelbart og spør hvorfor de ikke har betalt.
 • Hvis du ikke får svar, kan du sende et formelt advarsel.
 • Vær klar over betalingsfristen i påminnelsen. Dette er svært viktig for å stå sterkt i en eventuell rettssak.
 • En betalingsfrist mellom 14 – 30 dager er vanlig i Polen.

Les videre

 • Send med spesifikasjoner av kravet i påminnelsen.
 • Informer kunden om at hvis han ikke betaler, kraven blir behandlet på bekostning av debitoren.
 • Lag skriftlige avtaler.
 • Send korrespondansen alltid rekommandert.

Inkasso i Polen

Inkasso i Polen

 • Våre polske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre polske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Polen. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Polen. Dette gjør det lettere å få din polske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Polsk innkassering

Våre advokater snakker polsk i tillegg til norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Polen

Inkassoprosessen i Polen kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

 • Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din italienske debitor for å sørge for betaling. I denne fasen har vi følgende muligheter:
 • Skriftlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og forsøker debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale (en del av) fakturaen. I noen tilfeller snakker vi face to face med din debitor.
 • Gjeldsordning: I Polen er det anbefalt å lage en avtale om gjeldsordning. En signert ordning kan senere brukes som innrømmelse av skyld av debitoren. Det er viktig å anvende en advokat som snakker polsk flytende og er kjent med forhandlingsteknikkene i Polen.
 • Svarte listen: Våre advokater har muligheten til å registrere dårlig betalende Polske bedrifter i den såkalte svarte listen: ’ Krajowy Rejestr Długów’. Selskaper som er lagt til i listen, har ofte mer problemer med å få nye handelsrelasjoner eller å beholde eksisterende kunder. Dette er en god måte å legge på press, fordi debitoren ønsker å unngå denne fremgangsmåten.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning. Din polske kunde vil antagelig unngå en rettslig prosedyre.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. I Hellas har vi følgende alternativer for å saksøke skyldnere:

 • Betalingsordre (Nakaz Zapłaty): Med ubestridte fordringer er det mulig å saksøke gjennom en betalingsordre. Da blir dommeren bedt om en betalingsordre. I gjennomsnitt tar det opp til 12 uker før betalingsordren er sendt til skyldneren. Deretter får han 14 dager til å svare. Debitoren kan da velge å rett og slett betale, eller vise at han ønsker å forsvare seg mot ordren. I den fallen vil en hovedforhandling bli satt i gang. Betalingsordren er en populær prosedyre og er preget av sin hurtighet, enkelhet og lave kostnader.
 • Hovedforhandling (Postępowanie zwykłe): En hovedforhandling kan bli satt i gang når skyldneren forsvarer seg mot en betalingsordre eller når det er snakk om et bestridt krav (Processo ordinario di cognizione). Dette kravet skal begrunnes og støttes av bevis. Det vil være en eller flere høringer i retten.  Det er mulig at vitner blir satt frem for å underbygge kravet. I gjennomsnitt tar denne prosedyren fire til seks måneder i Polen.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalingsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.