Inkasso i Romania

Har du en kunde i Romania som ikke betaler fakturaen din? De formelle kravene for avtaler og kommunikasjon fører ofte til problemer i betalinger. Derfor er det viktig å registrere alle avtaler du har fastlegget med din rumenske kunde. Våre rumenske inkasso advokater har ressurser til å få din kunde til å betale uansett. Fra øyeblikket du overfører ditt krav til oss, gjør vi alt for å samle in dine penger.

Noen tips når du har en rumensk kunde som ikke betaler:

 • I Romania er det ikke nødvendig å sende en påminnelse. Vi anbefaler derimot at du sender en påminnelse umiddelbart. Hvis du ikke blir betalt etter det, kan du dele innkallingen met domstolen.
 • Nevn i påminnelsen at når den ikke blir betalt, kravet blir overført til inkasso.
 • I Romania er betalingsfristen vanligvis mellom 15 og 30 dager.

Les videre

 • Informer kunden din på forhånd at du muligens tar juridiske skritt, og gi han en ny sjanse til å betale. Dommeren kan bestemme at du må betale innkrevingskostnader hvis dette ikke er gjort.
 • Legg fast alt skriftlig, inkludert signering, og send brev alltid rekommandert.

Inkasso i Romania

Inkasso i Romania

 • Våre rumenske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre rumenske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Romania. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Romania. Dette gjør det lettere å få din rumenske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Rumensk innkassering

Våre advokater snakker rumensk i tillegg til norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Romania

Inkassoprosessen i Romania kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din rumenske debitor for å sørge for betaling. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig og muntlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og tar opp telefonisk kontakt for å forsøke debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen.
 • Beslaglegging: Hvis du har et utstående krav, kan du be om beslaglegging på faste og løse eiendeler til din debitor. Dette er bare mulig dersom et søksmål for a få en utføringstittel er allerede satt i gang. Under de samme betingelser kan kreditoren beslaglegge for eksempel fordringer, verdipapirer og immaterielle eiendeler som skulle blitt overført til skyldneren.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning. Din rumenske kunde vil antagelig unngå en rettslig prosedyre.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. I Romania kan lignende saker bli vurdert på forskjellig måte i forskjellige domstoler.  Våre rumenske advokater har kunnskap og erfaring til å hjelpe deg med å få din gjeld tilbake. I Romania har vi følgende alternativer for å saksøke skyldnere:

 • Små krav prosedyre (Procedura privind cereri cu valoare redusă): Selv om dette strider mot våre egne råd, kan du utføre denne prosedyren uten advokat. Denne prosedyren kan bli satt i gang for fordringer opp til 10.000 RON (€2.200). Herfor må du fylle ut et skjema med forretningsdata og sende det til retten. Deretter mottar din debitor et formular hvor han har muligheten til å gi motsvar. I gjennomsnitt blir dommen uttalt etter 90 dager. I tillegg til den skriftlige dokumentasjonen kan retten også bruke andre former av bevis, for eksempel å sette frem vitner. Viktig er at kostnadene ikke er uforholdsmessig.
 • Betalingsordre (Procedura somaţiei de platā): Du kan sette i gang en betalingsordre med en advokat for kun €40 i den rumenske domstolen. Dette er den mest effektive metoden, som gir en gjennomførbar dom innen tre måneder. For denne prosedyren er det ingen restriksjoner på høyden av kravet.
 • Standardprosedyre: Har du ingen skriftlige avtaler? I den fallen kan du ikke sette i gang en betalingsordre eller en små krav prosedyre, men er du nødt til a starte en standardprosedyre. Våre rumenske advokater kan gi deg råd om mulighetene.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalingsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.