Inkasso i Spania

Har du en spansk kunde som ikke betaler fakturaen din? I Europa er Spanjoler kjent for sin avslappede holdning, som også gjelder for betalinger. Spanske handelspartnere føler seg mindre presset til å betale regninger på tide. Selv den spanske regjeringen er en langsom betaler. Spanske selskaper har ofte lengre betalingsfrister sammenlignet met andre europeiske land. Spanske rettsinstanser beskytter sine debitorer. Dette sørger for at det er vanskelig å innkassere fra spanske selskaper. Våre spanske advokater har ressurser til å fortsatt få din debitor til å betale. Med en spansk avdeling på hovedkontoret og et kontor i Barcelona, kan vi samle inn dine fordringer på en kraftig måte.

Noen tips når du har en spansk kunde som ikke betaler:

 • Ring opp kunden din og spør hvorfor fakturaen ikke er betalt.
 • Får du ingen svar? Send en påminnelse gjennom rekommandert post (burofax).
 • Ta hensyn til at spanske kunder kan prøve å vinne tid met tvilsomme gjeldsordninger eller bestridte saker. Vær klar og vent ikke for lenge.
 • I Spania er betalingsfristen vanligvis mellom 3 til 7 dager.

Les videre

 • Nevn i påminnelsen at du dessverre er tvunget til å sette i gang andre tiltak hvis debitoren ikke gir respons.
 • Bruk helst kun skriftlige avtaler.

Inkasso i Spania

Inkasso i Spania

 • Våre spanske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre spanske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Spania. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Spania. Dette gjør det lettere å få din spanske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Spansk innkassering

Våre advokater snakker spansk i tillegg til norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Spania

Inkassoprosessen i Spania kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din spanske debitor for å sørge for betaling. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig og muntlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og tar opp telefonisk kontakt for å forsøke debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen.
 • Svarte listen: Våre advokater har muligheten til å registrere dårlig betalende spanske bedrifter i den såkalte svarte listen: ASNEF. Selskaper som er lagt til i listen, har ofte mer problemer med å få nye handelsrelasjoner eller å beholde eksisterende kunder. Dessuten er det vanskelig for selskaper som står i denne listen å få kreditt. Dette er en god måte å legge på press, fordi debitoren ønsker å unngå denne fremgangsmåten.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. I Spania har vi følgende alternativer for å saksøke skyldnere:

 • Betalingsordre (Proceso Monitorio): Med denne prosedyren kan du be domstolen om en betalingsordre. Deretter sender dommeren en ordre som ber debitoren om å svare innen 20 dager. Skyldneren kan enten betale kravet, eller velge å forsvare seg mot kravet. I den fallen blir saken ombygd til en detaljert hovedforhandling. Dersom skyldneren ikke velger å forsvare seg, kan du oppnå en dom relativt raskt med denne prosedyren.
 • Stevningsprosedyre til €6000 (Jucio Verbal): Denne prosedyren er et alternativ for krav opp til €6000. Herved blir en stevning sendt til retten. Skyldneren har muligheten til å sende inn et forsvar. I de fleste tilfellene vil dommeren gi en skriftlig uttale, men partiene kan også bli bedt om a bli hørt på høring.
 • Stevningsprosedyre fra €6000 (Jucio Ordinario): Denne prosedyren er et alternativ for krav fra €6000. Denne prosedyren er svært detaljert. I gjennomsnitt varer prosedyren ett til to år. Også i denne prosedyren kan skyldneren sende inn et forsvar. Vanligvis blir en pre-høring holdt for å fastlegge vitner og bevis.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk betalingsorde for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalingsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.