Inkasso i Tyrkia

Har du en tyrkisk kunde som ikke betaler fakturaen din? Handelskulturen og reguleringer i Tyrkia er annerledes i sammenligning med andre europeiske land. Det gjør at et krav i Tyrkia kan være komplisert. Våre advokater har ressurser som kan få din debitor til å betale uansett. Fra øyeblikket du overfører ditt krav til oss, gjør vi alt for a samle inn dine penger. Vi, som inkassoadvokatfirma, har mer enn 60 års kunnskap og erfaring til å hjelpe deg med ditt krav i Tyrkia.

Noen tips når du har en tyrkisk kunde som ikke betaler:

  • Ta kontakt med skyldneren og spør hvorfor fakturaen ikke er betalt;
  • Er fakturaen fortsatt ikke betalt? Send en påminnelse umiddelbart;
  • Gi en klar beskrivelse av fakturaen i påminnelsen;
  • Nevn et bestemt antall dager som betalingsfrist.

Inkasso i Tyrkia

Inkasso i Tyrkia

  • Våre tyrkiske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre tyrkiske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Tyrkia. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Tyrkia. Dette gjør det lettere å få din tyrkiske debitor til å betale så raskt som mulig.

  • Tyrkisk innkassering

Våre advokater snakker tyrkisk i tillegg til norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

  • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

  • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Tyrkia

Inkassoprosessen i Tyrkia kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser. De fleste inkassosaker kan vi løse uten innblanding av en dommer.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din tyrkiske debitor for å sørge for betaling. Dersom skyldneren ikke betaler innen fristen, kan vi hjelpe deg med å sette i gang en rettssak. Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse.

  • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig. For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre betalingsordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.