Inkasso i Tyskland

Har du en tysk kunde som ikke betaler fakturaen din? Mer enn 16% av skyldnere i Tyskland betaler ikke innen betalingsfristen. Derfor er det viktig å ha en god kredittpolitikk for tyske kunder. Ofte er det allerede klart om det vil være nødvendig å ta rettslige skritt etter første varselet. I Tyskland blir færre konflikter løst på en rask måte, fordi det er normalt å ansette en advokat umiddelbart. Ved siden av det er det juridiske systemet i Tyskland fokusert på å beskytte debitorer. På grunn av dette er det ofte tøffere å få kraven din betalt. Våre tyske advokater har ressurser til å fortsatt få betalingen fra din debitor. Med en tysk avdeling på hovedkontoret og et kontor i Düsseldorf i Tyskland har vi muligheten til å samle ditt krav på en effektiv måte.

Noen tips når du har en tysk kunde som ikke betaler:

 • Send et påminnelse umiddelbart når din kunde ikke betaler;
 • Nevn betalingsfristen;
 • En tysk betalingstermin varer vanligvis 14 dager;
 • Send med spesifikasjonen av kraven i påminnelsen;

Les videre

 • Informer kunden om at hvis han ikke betaler, kraven blir behandlet på bekostning av debitoren;
 • Sikre at kontrakter fastlegges skriftlig;
 • Send korrespondanse via faks med bevis av forsendelse eller lagre alle e-postmeldinger.

Inkasso i Tyskland

Inkasso i Tyskland

 • Våre tyske advokater kjenner den lokale lovgivning

Våre tyske advokater har mye erfaring og kunnskap av lovgivning i Tyskland. De vet også alt om handelstradisjoner og kulturen i Tyskland. Dette gjør det lettere å få din tyske debitor til å betale så raskt som mulig.

 • Tysk innkassering

Våre advokater snakker Tysk i tillegg til Norsk. Dette sørger for at språkbarrierer kan lett bli overvunnet.

Overfør din inkasso her

 • Tilpasset inkasso

Ingen bedriftsinkasso er det samme. Derfor jobber vi ikke med standardiserte prosesser. Hver inkasso blir behandlet som en unik sak. På grunn av dette kan vi gi deg passede og riktig råd.

 • Ærlig råd

Du får alltid ærlig råd over suksessraten til din inkasso. Dine interesser kommer først. Derfor prøver vi alltid å finne den beste løsningen til deg. Våre kjerneverdier er ikke uten grunn integritet og rettferdighet.

Inkassoprosessen i Tyskland

Inkassoprosessen i Tyskland kan man dele opp i to faser. I en utenomrettslig fase blir fakturaen innkassert uten innblanding av en dommer, i motsetning til en rettslig fase. Vi kan bistå deg i begge faser.

1. Utenomrettslig inkasso

Vårt utgangspunkt er å alltid begynne en inkassoprosess i den utenomrettslige fasen. Vi prøver å forhindre innblanding av en dommer. Vi kontakter din tyske debitor for å sørge for betaling. Tyskland beskytter sine debitorer, det vil si at det er vanskelig og ta skritt mot dem. I sammenligning med andre europeiske land er det færre utenomrettslige innkasseringer. I denne fasen har vi følgende muligheter:

 • Skriftlig og muntlig innkalling: Vi sender en skriftlig påminnelse til din debitor og tar opp telefonisk kontakt for å forsøke debitoren til å fremdeles betale din faktura. Deretter får debitoren et bestemt antall dager til å betale fakturaen pluss renter og inkassokostnader.
 • Annonsere en rettslig prosedyre: Dette sørger ofte for at debitoren tross alt betaler din regning. Derfor er det viktig å ansette en advokat så fort som mulig, som kan annonsere prosedyren på vegne av deg. Hermed forhindrer du at prosedyren tar lengre tid enn nødvendig.

2. Rettslig inkasso

Når skyldneren nekter å betale i den utenomrettslige fasen, kan vi, i sammenspråk med deg, gå til retten. Vi informerer deg på forhånd hva de potensielle kostnadene er, og begynner ikke å arbeide til vi har fått din tillatelse. Fordi det tyske rettsystemet er fokusert på å beskytte debitorer, blir det stilt strenge krav til rettslige prosedyrer. Den tyske retten krever at du kan bevise at det er et legitimt krav mot skyldneren. I Tyskland har vi følgende alternativer for å saksøke skyldnere:

 • Mahnverfahren: ’Mahnverfahren’ er en hasteprosedyre for ubestridte krav. Den er kjent for sin hastighet, enkelhet og lave kostnader. Innenfor en relativt kort periode på ca. to måneder, kan du få en Vollstreckungsbescheid. Dette er en rettskjennelse for betaling som gjør at debitoren betaler begge kraven og prosesskostnader.  Din debitor har deretter to uker til å bestride dette. Hvis ikke, blir betalingsoppdraget juridisk bindende, som gjør at vi kan sette i gang videre behandling. Vi kan beslaglegge kontoen til skyldneren eller sende namsmannen.
 • Klageverfahren: Forventer du at kunden din merker ditt krav som ubegrunnet? I så fall er det et bestridt krav, og er det bedre at du anvender en hovedforhandling umiddelbart. I den fallen må begge partiene støtte sine argumenter med bevis. Etter en eller flere høringer vil dommeren ta en avgjørelse. Hermed kan vi for eksempel beslaglegge bankkontoen til skyldneren. Et oppgjør før dommen er også alltid mulig.
 • Europeisk betalingsordre: Er ditt selskap lokalisert i et EU-land? Når det er snakk om et ubestridt internasjonal krav, er det mulig å starte et europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren. Advokaten som håndterer saken vurderer om denne prosedyren er anvendelig.
 • For en europeisk betalingsordre for betalingsprosedyren fyller kreditoren ut et standardskjema og leverer denne inn hos retten. Retten utsteder deretter en europeisk orden for betaling. Debitoren har da 30 dager til å svare når han ikke er enig med kraven.  Hvis det er ingen respons innen 30 dager, kan retten bli bedt til å gjøre ordren definitiv. Dette er en gyldig og rettskraftig dom som er akseptert i alle EU-land. En europeisk betalingsordre brukes ikke i omstridte saker. I tilfeller hvor det er diskusjon om kraven, kan denne fremgangsmåten heller ikke brukes. Fordelen met denne fremgangsmåten er lave kostnader og hurtigheten. Noen medlemstater krever ikke gebyr for retten i det hele tatt. Ulempen er at hvis kravet bestrides, denne prosedyren ikke lenger kan brukes. Da må en normal sivil prosedyre bli satt i gang.