Izterjava dolga v Sloveniji

Če poslujete v Sloveniji, morate upoštevati, da tam govorijo slovensko. Značilen je tudi zapleten sodni sistem in z njim povezani sodni zaostanki, zato je pomembno, da vam v primeru izterjave pomaga slovenski odvetnik. Naša pisarna v Amsterdamu ima zaposlenega takega pravnika, ki vam lahko pomaga.

Nasveti, če vam stranka v Sloveniji ne plača:

 • Takoj pokličite stranko in jo vprašajte, zakaj ni plača računa;
 • Nato ji povzetek pogovora pošljite še v pisno obliki, kjer tudi opišite točno o kateri zadevi se gre;
 • V pisnem dokumentu določite rok plačila;
 • Rok plačila v Sloveniji je običajno od 15-30 dni;
 • Vaš dokument naj bo prijateljski, dajajte vtis, da predvidevate, da gre le za človeško napako.
 • Če še vedno ne dobite denarja potem jih opomnite, da boste zadevo predali odvetniku, ki bo pričel s sodnim postopkom.

Izterjava dolga v Sloveniji

 • Naši slovenski pravniki so seznanjeni s slovensko zakonodajo

Naši slovenski pravniki imajo široke izkušnje in znanje prava in zakonodaje v Sloveniji. Poleg tega so seznanjeni s poslovnimi običaji in kulturo v Sloveniji. To olajša poplačilo vašega dolga.

 • Izterjava dolga v slovenščini

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi slovenščino, zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Sloveniji
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave v Sloveniji

Ko se soočamo z izterjavo dolga v Sloveniji, je postopek lahko razdeljen v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča, v sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Večina primerov v Sloveniji je rešena brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to ponavadi predstavlja visoke stroške ter traja dalj časa. Vašega dolžnika v Sloveniji bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:

 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Dogovor o plačilu: po potrebi bomo z vašim dolžnikom sklenili dogovor o plačilu;
 • Napoved sodnih postopkov: pogosto napoved sodnih postopkov motivira dolžnika k plačilu
 • Plačilna sposobnost: vaš odvetnik in sodni izvršitelj lahko preučita plačilno sposobnost vašega dolžnika. Sodni izvršitelj bo s tem namenom obiskal vašo stranko. To nam omogoča pridobiti informacije o tekočem finančnem stanju dolžnika, s čimer ga lahko tudi soočimo. Na temelju te preiskave lahko pridobite specifičen nasvet glede kateregakoli prihodnjega dejanja.

2. Sodna izterjava

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bomo vnaprej obvestili o možnih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. V Sloveniji je na voljo več sodnih postopkov, ki vam bodo pomagali izterjati vaš denar. Najpomembnejši so razloženi v nadaljevanju:

 • Pravdni postopek: odvetnik vloži tožbo proti vašemu dolžniku. Sodišče tožbo posreduje dolžniku in mu postavi rok za odgovor. Sodišče lahko potem odloči na podlagi predloženih dokazov in izjav, sicer razpiše narok, kamor lahko pokliče tudi priče, da potrdijo zatrjevano.
 • Evropski nalog za plačilo: v primeru, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU ni sporna, je možno izvršiti evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, ali je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vloži na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU. Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopke konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.