Izterjava na Nizozemskem

Ali vaša nizozemska stranka ni plačala računa? V večini primerov so računi na Nizozemskem plačani hitreje kot v drugih evropskih državah. Kljub temu da so nizozemska podjetja v zadnjih letih hitreje začela plačevati svoje obveznosti, je tretjina računov še vedno plačana pozno. Ko se soočate nizozemsko stranko, ki ne plačuje, verjetno ne poznate poslovnih običajev nizozemskega poslovnega partnerja, kar otežuje izterjavo dolga. Naše podjetje je bilo ustanovljeno na Nizozemskem in naši nizozemski izterjevalci so začetniki tega posla na nizozemskem. Uspešno izterjujemo dolgove na Nizozemskem že več kot 60 let. Iz naših dveh pisarn na Nizozemskem bomo od trenutka, ko nam predate vaš primer, storili vse, da zberemo vaš denar.

Nasveti, če vaša nizozemska stranka ne plača:

 • Takoj pokličite stranko in jo vprašajte, zakaj še ni plačala;
 • Če ni odgovora, pošljite pisni opomin;
 • Jasno določite rok plačila;
 • Pismo z zahtevo za plačilo lahko pošljete po emailu, če s stranko tako običajno komunicirate;

Preberi več

 • Navedite, da boste v primeru, da ne prejmete plačila, primer dali v izterjavo in bodo stroški, povezani s tem, padli na dolžnika.

Izterjava na Nizozemskem

Izterjava na Nizozemskem

 • Naši nizozemski odvetniki so seznanjeni z nizozemsko zakonodajo

Naši nizozemski odvetniki imajo široko znanje in izkušnje na področju prava in zakonodaje na Nizozemskem. Poleg tega so seznanjeni z nizozemskimi poslovnimi običaji in kulturo. To olajša poplačilo vašega nizozemskega dolžnika.

 • Izterjava dolga v nizozemščini

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi nizozemskega, zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave na Nizozemskem

Ko se soočamo z izterjavo dolga na Nizozemskem, postopke lahko razdelimo v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča, v sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Kar 95% primerov je na Nizozemskem rešenih v izvensodnem postopku brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to ponavadi predstavlja visoke stroške. Vašega dolžnika na Nizozemskem bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:

 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Osnutek poravnave o plačilu: v nekaterih primerih se lahko strinjamo z dogovorom o plačilu. Prednost je, da v primeru, če se dolžnik ne drži tega dogovora, ne more biti razprave, ali je zahtevek veljaven ali ne. Če dolžnik sprejme dogovor o plačilu, s tem potrdi tudi terjatev;
 • Napoved sodnih postopkov: če ni plačila, bo napoved sodnih postopkov pogosto motivirala dolžnika k plačilu. Nizozemci namreč neradi tvegajo da bi nekdo proti njim sprožil sodni postopek;
 • Stečaj: najbolj učinkovito orožje za izterjavo na Nizozemskem je grožnja o vložitvi predloga za stečaj. To je hitro in poceni sredstvo za izvajanje pritiska na dolžnika.

2. Sodna izterjava dolga

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bomo vnaprej obvestili o možnih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. Na Nizozemskem je na voljo več sodnih postopkov, ki vam bodo pomagali izterjati vaš denar. Najpomembnejši so razloženi v nadaljevanju:

 • Stečaj (“Faillissementsaanvraag ”): postopek stečaja se lahko prične tudi, če ni spora o terjatvi. Gre za zelo hiter postopek, saj je obravnava na sodišču razpisana v roku treh tednov. Na obravnavi sodišče odloči, ali gre dolžnik v stečaj. Kljub temu je namen zahtevka za stečaj izvajanje pritiska na dolžnika z namenom, da ta poplača svojo obveznost. Večina dolžnikov bo to naredila hitro. Če pa dolžnik ne more plačati, bo šel v stečaj. V tem primeru bo imenovan stečajni upravitelj, ki bo razdelil dolžnikova sredstva pošteno med vse upnike.
 • Splošni civilni postopki: tako v primeru obstoja spora o terjatvi, kot tudi njegovega neobstoja, se lahko začne splošni civilni postopek. Sodišče lahko v postopku naloži dolžniku, da mora poravnati obveznosti. Dokazi so lahko predloženi v različnih oblikah. Sodišče velikokrat stranke napoti na poravnavo. Slabost teh postopkov je predvsem, da trajajo dolgo, saj ponavadi trajajo od šest mesecev do enega leta. Če je primer zapleten, lahko postopek traja še dlje (približno od enega leta do dveh). Stranka se lahko tudi pritoži, kar samo še podaljša reševanje primera.
 • Evropski nalog za plačilo: v primer, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU (razen Danske) ni sporna, je možno izvršiti Evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, ali je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vložil na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ta ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU (razen Danske). Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopek konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.