Izterjava na Poljskem

Poljska je ena izmed najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi. Ali poslujete s poljsko stranko, pa vam ta ne plačuje računov? Pomembno je, da reagirate hitro. Če vaša poljska stranka ne plača, imajo naši poljski odvetniki sredstva, s katerimi lahko spodbudijo dolžnika k plačilu. Kljub temu, da večina podjetnikov na Poljskem govori angleško, večina raje komunicira v maternem jeziku. Od trenutka, ko nam predate primer, se bomo potrudili storiti vse, da izterjamo vašo terjatev.

Nasveti, če poljska stranka ne plača:

 • Takoj konktaktirajte stranko in jo vprašajte, zakaj še ni plačala;
 • Če ne dobite odgovora, ji posredujete opomin v pisni obliki;
 • Jasno navedite rok plačila. To je izjemnega pomena, saj je tako vaš položaj v primeru potencialnih sodnih postopkov boljši;
 • Na Poljskem je običajni rok plačila med 14 in 30 dni;

Preberi več

 • V opominu jasno opredelite vaš zahtevek;
 • Navedite, da boste v primeru, če v navedenem času ne prejmete plačila, primer predali v izterjavo, katere stroške bo kril dolžnik;
 • Dogovori naj bodo v pisni obliki.

Izterjava na Poljskem

Izterjava na Poljskem

 • Naši poljski odvetniki so seznanjeni s poljsko zakonodajo

Naši poljski odvetniki imajo široko znanje in izkušnje na področju prava in zakonodaje na Poljskem. Poleg tega so seznanjeni s poljskimi poslovnimi običaji in kulturo. To olajša poplačilo vašega poljskega dolžnika.

 • Izterjava dolga v poljščini

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi poljskega, zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave na Poljskem

Ko se soočamo z izterjavo dolga na Poljskem, postopke lahko razdelimo v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča, v sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Večina primerov na Poljskem je rešenih v izvensodnem postopku brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to ponavadi predstavlja visoke stroške. Vašega dolžnika na Poljskem bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:

 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Osnutek poravnave o plačilu: Na Poljskem je priporočljivo, da se sprejme poravnalni predlog. Podpisan poravnalni predlog je lahko podlaga za seznanitve dolžnika z terjatvijo, ki lahko služi v kasnejših fazah. Ko se dogovarjate o poravnavi, je pomembno, da imate ob sebi poljskega odvetnika, ki tekoče govori poljsko in so mu poznane poljske pogajalske tehnike;
 • Črna lista: naši odvetniki imajo možnost, da vpišejo poljske neplačnike na t.i. črno listo, Krajowy Rejestr Długów”. Podjetja, ki se nahajajo na tej listi, se pogosto soočajo s težavami pri pridobivanju novih poslovnih partnerjev ali ohranjanju obstoječih poslovnih razmerij. Ker hoče vaš dolžnik to vsekakor preprečiti, je to dobro sredstvo za izvršitev pritiska nanj;
 • Napoved sodnih postopkov: če ni plačila, napoved sodnih postopkov pogosto motivira dolžnika k plačilu.

2. Sodna izterjava dolga

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bomo vnaprej obvestili o možnih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. Na Poljskem sodišča niso časovno omejena pri reševanju primerov, zato ti včasih trajajo dolgo. Najpomembnejši so razloženi v nadaljevanju:

 • Odredba za poplačilo (“Nakaz zapłaty”): kadar ni spora o terjatvi, obstaja možnost zahtevati od sodišča izdajo odredbe za poplačilo. Dolžnik ima na voljo štirinajst dni za odgovor. Dolžnik lahko plača ali naznani, da se bo branil. V zadnjem primeru se bo pričel splošni civilni postopek. Zahtevek za izdajo odredbe za poplačilo je zelo pogost, saj gre za hiter, enostaven in cenovno dostopen postopek. Skupaj ta postopek traja približno dvanajst tednov.
 • Splošni civilni postopki (“Postępowanie zwykłe”): kadar se dolžnik ne strinja s terjatvijo in za to predloži dokaze, ali kadar obstaja spor o terjatvi, se začne splošni civilni postopek. V primerih, ko obstaja spor o terjatvi že od začetka, dolžnik predstavi razloge, zakaj noče plačati. V večini primerov je razpisana obravnava na sodišču. Tožba mora biti podprta z dokazi. Sodišče lahko zahteva tudi priče, ki bodo potrdile naše trditve. Civilni postopki na Poljskem trajajo minimalno šest mesecev, lahko pa tudi več kot eno leto.
 • Evropski nalog za plačilo: v primer, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU (razen Danske) ni sporna, je možno izvršiti Evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, da je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vloži na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU (razen Danske). Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopek konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.