Izterjava v Belgiji

Če poslujete v Belgiji, morate upoštevati dejstvo, da tam govorijo več kot en jezik. Izterjava v Belgiji je pogosto mogoča z nizkimi stroški, sodni postopki pa so včasih dolgotrajni. Naši belgijski odvetniki imajo moč in znanje pripraviti dolžnika do poplačila terjatve. Z belgijsko pisarno v Antwerpnu lahko odločno izpeljemo izterjavo terjatev v Belgiji.

Nasveti, če vaša belgijska stranka ne plačuje:

 • Takoj pošljite opomin, če stranka ne plača pravočasno;
 • Določite rok plačila;
 • Rok plačila v Belgiji je običajno 14 dni;
 • Opomin naj bo prijazen;
 • Dajajte vtis, da predvidevate, da gre le za človeško napako.

Izterjava v Belgiji

Izterjava v Belgiji

 • Naši belgijski odvetniki so seznanjeni z belgijsko zakonodajo

Naši belgijski odvetniki imajo široko znanje in izkušnje na področju prava in zakonodaje v Belgiji. Poleg tega so seznanjeni z belgijskimi poslovnimi običaji in kulturo. To olajša poplačilo vašega belgijskega dolžnika.

 • Izterjava dolga v nizozemščini, francoščini in nemščini

V Belgiji govorijo več jezikov. Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi uradne belgijske jezike – nizozemščino, francoščino, nemščino, – zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave v Belgiji

Ko se soočamo z izterjavo dolga v Belgiji, je postopek lahko razdeljen v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča, v sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Večina primerov v Belgiji je rešena brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to ponavadi predstavlja visoke stroške. Vašega dolžnika v Belgiji bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:
 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Dogovor o plačilu: po potrebi bomo z vašim dolžnikom sklenili dogovor o plačilu;
 • Napoved sodnih postopkov: pogosto napoved sodnih postopkov motivira dolžnika k plačilu
 • Zaseg pred izdajo sodbe: mogoče je zaseči dolžnikovo premoženje, za kar pa ni vedno potrebno iti na sodišče. Mogoč je tudi zaseg, ki temelji na notarski listini ali neprerekanem računu tretje osebe. Pri tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Vaš dolžnik o zasegu ni obveščen vnaprej, lahko pa se pritoži;
 • Plačilna sposobnost: vaš odvetnik in sodni izvršitelj lahko preučita plačilno sposobnost vašega dolžnika. Sodni izvršitelj bo s tem namenom obiskal vašo stranko. To nam omogoča pridobiti informacije o tekočem finančnem stanju dolžnika, s čimer ga lahko tudi soočimo. Na temelju te preiskave lahko pridobite specifičen nasvet glede kateregakoli prihodnjega dejanja.

2. Sodna izterjava

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bomo vnaprej obvestili o možnih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. V Belgiji je na voljo več sodnih postopkov, ki vam bodo pomagali izterjati vaš denar. Najpomembnejši so razloženi v nadaljevanju:

 • Splošni civilni postopek (”Bodemprocedure”): odvetnik lahko vašega dolžnika pozove pred sodišče. Če dolžnik noče plačati, potem imamo spor o terjatvi. To ne vključuje izterjave, kjer dolžnik ne more plačati, ampak kjer dolžnik na sodišču predloži dokaze zakaj ne bo plačal. (odgovor na tožbo). Če dolžnik odgovori na tožbo, lahko sodišče na predlog strank določi rok za odgovor. V večini primerov dolžnik ne odgovori na tožbo. Ko se to zgodi, sodišče ponavadi izda sodbo v korist upnika.
 • Evropski nalog za plačilo: v primeru, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU ni sporna, je možno izvršiti evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, ali je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vloži na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU. Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopke konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.