Izterjava v Franciji

Ima vaše podjetje francosko stranko, ki ne plačuje računov? Francoska podjetja so med najslabšimi plačniki v Evropi, kljub temu da je francosko gospodarstvo ostalo relativno stabilno med ekonomsko krizo. V francoskem gospodarstvu lahko zasledimo predvsem mala in srednje velika podjetja; če je vaš francoski dolžnik eden izmed njih, je dostopnost do informacij manjša, kar oteži poplačilo vaše terjatve. Naši francoski odvetniki imajo sredstva, ki bodo vašega dolžnika spodbudila k plačilu. Od trenutka, ko nam boste predali vaš primer, bomo storili vse, da bo vaša terjatev poplačana.

Nasveti, če vaša francoska stranka ne plača:

 • Prej ko ukrepate, bolj resno vas bo dolžnik jemal;
 • Opomin po telefonu je pogosto bolj učinkovit od pisnega opomina;
 • Ali vaš telefonski opomin nima učinka? Potem pošljite uradno pismo z zahtevkom po poplačilu;
 • Pismo z zahtevkom po poplačilu je lahko poslano po navadni pošti ali priporočeno;

Preberi več

 • Prej ko ukrepate, bolj resno vas bo dolžnik jemal;
 • Opomin po telefonu je pogosto bolj učinkovit od pisnega opomina;
 • Ali vaš telefonski opomin nima učinka? Potem pošljite uradno pismo z zahtevkom po poplačilu;
 • Pismo z zahtevkom po poplačilu je lahko poslano po navadni pošti ali priporočeno;
 • Opomin francoskemu dolžniku normalno vsebuje:
  • Zahtevo po poplačilu;
  • Rok plačila;
  • Obveznosti dolžnika;
  • Opozorilo o pravnih posledicah v primeru neplačila.
 • Običajni rok plačila v Franciji je 7 dni;
 • V opominu natančno opišite svoj zahtevek;
 • V opominu napovejte, da boste v primeru, da stranka ne bo plačala, zahtevek vložili v izterjavo na strankine stroške;
 • Francozi se hitro ustrašijo zahteve odvetnika po poplačilu.

Izterjava v Franciji

Izterjava v Franciji

 • Naši francoski odvetniki so seznanjeni s francosko zakonodajo

Naši francoski odvetniki imajo široko znanje in izkušnje na področju prava in zakonodaje v Franciji. Poleg tega so seznanjeni s francoskimi poslovnimi običaji in kulturo. To olajša poplačilo vašega francoskega dolžnika.

 • Izterjava dolga v francoščini

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi francoskega, zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave v Franciji

Ko se soočamo z izterjavo dolga v Franciji, postopke lahko razdelimo v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča, v sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Večina primerov v Franciji je rešena brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to normalno predstavlja visoke stroške. Vašega dolžnika v Franciji bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:
 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Napoved sodnih postopkov: pogosto napoved sodnih postopkov motivira dolžnika k plačilu. Prav tako jih k plačilu spodbudi tudi pismo z zahtevkom po poplačilu, poslano s strani odvetnika.
 • Spodbujanje k poravnavi: francosko sodišče zahteva poskus poravnave z vašim dolžnikom še pred začetkom sodnih postopkov. Tako bomo v večini primerov poskušali doseči poravnavo z vašo stranko že pred vključevanjem sodišča.
 • Vključitev sodnega izvršitelja: francoski sodni izvršitelj bo vašega dolžnika obiskal s pismo z zahtevo po poplačilu, v katerem je dolžnik naprošen plačati račune takoj. Poleg tega bo sodni izvršitelj raziskal, zakaj dolžnik ni plačal, in obstoj morebitnih drugih upnikov.
 • Zamrznitev pred izdajo sodbe: mogoče je zamrzniti dolžnikovo premoženje, za kar pa je potrebno dovoljenje sodišča. Premoženje dolžnika je zamrznjeno, dokler sodišče ne izda končne sodbe. Ker izdaja slednje v večini primerov vzame veliko časa, je zamrznitev premoženja dober način, s katerim preprečimo dolžniku, da se znebi svojega premoženja. Če zahtevamo zamrznitev dolžnikovega premoženja, ste kot upnik dolžni pričeti s sodnim postopkom v roku 30 dni, sicer bo zamrznitev prenehala.

2. Sodna izterjava dolga

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bomo vnaprej obvestili o mogočih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. V Franciji je na voljo mnogo sodnih postopkov, ki vam bodo pomagali izterjati vaš denar. Najpomembnejši so razloženi v nadaljevanju:

 • Odredba za poplačilo (Injonction de payer”): če ni spora o obstoju vase terjatve, lahko naši odvetniki v Franciji začnejo “Injonction de payer”. Odredba za poplačilo je relativno poceni in hiter način za poplačilo vaših računov. Francoski odvetnik bo sodišče prosil, naj nemudoma zahteva poplačilo od dolžnika. Dolžnik lahko poda uradni ugovor sodnemu izvršitelju glede terjatve in v tem primeru se bodo začeli bolj zapleteni postopki;
 • Skrajšan postopek (Procédure de référé): če se dolžnik ne strinja s terjatvijo, sta z upnikom v sporu. V sporni ali večji terjatvi, kjer dolžnik nima močnih argumentov, predlagamo začetek “Procédure de référé”. v teh postopkih bo vaš francoski odvetnik vašemu dolžniku predstavil argumente, zakaj mora plačati. To se zgodi s posredovanjem sodnega izvršitelja. Če dolžnik nakaže, da je naredil napako ali nima dobrega protiargumenta, bo sodišče lahko sprejelo hitro odločitev. Sodnik lahko sprejme takšno odločitev brez glavne obravnave. Če pa sodišče ugotovi, da obstaja vsebinski spor, je potrebno začeti s splošnim civilnim postopkom.
 • Splošni civilni postopki (“Procédure au fond”): v primeru bolj zapletene zadeve, se zahteva “Procédure au fond”. V tem primeru je potrebno to zahtevati čim hitreje. Dolžniku se ni potrebno udeležiti glavne obravnave na francoskem sodišču. Celoten postopek je izveden s strani odvetnika v imenu upnika.
 • Zavrnjen ček: v primeru, da je ček zavrnjen, lahko sodni izvršitelj ustvari izvršilni dokument. Odvetnik ga lahko takoj uporabi proti dolžniku.
 • Evropski nalog za plačilo: v primeru, terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU (razen Danske) ni sporna, je možno izvršiti Evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, ali je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • o V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vložil na sodišču. To potem izda Evropksi nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ta ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU (razen Danske). Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopek konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.