Izterjava v Italiji

Če poslujete v Italiji, obstaja velika verjetnost, da poslujete z družinskim podjetjem. Večina podjetij v Italiji je družinskih, ki obstajajo že generacije. Vzdrževanje in ohranjanje poslovnega razmerja je torej zelo pomembno. Pogosto podjetja v Italiji poslujejo z dolgimi plačilnimi roki v primerjavi s podjetji v drugih evropskih državah. Ali poslujete z italijanskim podjetjem, ki ne plačuje računov? Ker je italijanski sodni sistem naravnan k zaščiti dolžnika, boste vi kot upnik ponavadi morali vložiti veliko truda, da vam bo dolžnik plačal. Naši italijanski odvetniki, ki imajo pisarno v Rimu, bodo naredili vse, da bo terjatev poplačana.

Nasveti, če vaša italijanska stranka ne plača:

 • Takoj pošljite opomnik za plačilo;
 • Določite rok plačila med 3 in 7 dnevi;
 • Jasno opredelite terjatev;
 • Napišite, da boste v primeru, če terjatev ne bo poplačana, primer predali v izvršitev na stroške italijanskega dolžnika;

Preberi več

 • Če boste ukrepali hitro, bo to povečalo uspeh izterjave.

Izterjava v Italiji

Izterjava v Italiji

 • Naši italijanski odvetniki so seznanjeni z italijansko zakonodajo

Naši italijanski odvetniki imajo široko znanje in izkušnje na področju prava in zakonodaje v Italiji. Poleg tega so seznanjeni z italijanskimi poslovnimi običaji in kulturo. To olajša poplačilo vašega italijanskega dolžnika.

 • Izterjava dolga v italijanščini

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi italijanskega, zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave v Italiji

Ko se soočamo z izterjavo dolga v Italiji, postopke lahko razdelimo v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča, v sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Večina primerov v Italiji je rešena brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to normalno predstavlja visoke stroške. Vašega dolžnika v Italiji bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:

 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Spodbujanje k poravnavi: Pogosto svetujemo, da se poravnalni predlog sprejme. Ko vaš dolžnik podpiše poravnalni sporazum s tem prizna obstoj dolga. To je lahko koristno v kasnejših fazah. Kljub vsemu se svetuje, da imate, ko sklepate sporazum o poplačilu, s seboj italijanskega odvetnika, ki tekoče govori italijansko in je seznanjen z italijanskimi pogajalskimi tehnikami.
 • Napoved sodnih postopkov: če ni plačila, bo napoved sodnih postopkov pogosto motivirala dolžnika k plačilu. Italijanski dolžniki namreč neradi sprejemajo tveganje, da bodo proti njim uvedeni postopki pred sodiščem.

2. Sodna izterjava dolga

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bomo vnaprej obvestili o mogočih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. V Italiji je na voljo več sodnih postopkov, ki vam bodo pomagali izterjati vaš denar. Najpomembnejši so razloženi v nadaljevanju:

 • Odredba za poplačilo (“Ingiunzione di pagamento”): v Italiji to poteka med upnikom in sodiščem, brez vmešavanja dolžnika. Ta postopek vam kot upniku omogoča, da od sodišča zahtevate odločitev, ki je začasno izvršljiva. Dolžnik ima na voljo 40 dni, da odgovori. Če se dolžnik odloči braniti, se avtomatsko začne splošni civilni postopke.
 • Splošni civilni postopki (“Processo ordinario di cognizione”): če se je dolžnik odločil braniti proti odredbi za plačilo ali pa obstaja spor glede terjatve, se začne splošni civilni postopek. V tem primeru mora biti tožba upravičena in utemeljena. Sledi nekaj obravnav po navodilih sodišča. Možno je, da sodišče zahteva tudi priče, ki bodo potrdile vaše trditve. Ti postopki lahko včasih trajajo tudi več kot leto dni.
 • Evropski nalog za plačilo: v primeru, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU (razen Danske) ni sporna, je možno izvršiti Evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, ali je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vložil na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ta ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU (razen Danske). Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopke konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.