Izterjava v Nemčiji

Ima vaše podjetje stranko v Nemčiji, ki ne plačuje vaših računov? Večinoma se nemške stranke trudijo plačati v roku, vendar je kljub temu priporočljivo vnaprej poskrbeti, da boste v primeru, ko do plačila ne pride v roku, denar kljub temu lahko izterjali. Pogosto je že iz reakcije na prvo pismo z zahtevo po poplačilu jasno, ali bodo potrebni sodni postopki. Nemški pravni sistem se osredotoča na jasne pogodbene dogovore, zato morate imeti dokumente urejene skladno z zakonom, če hočete dokazati obstoj terjatve na nemških sodiščih. Naši nemški odvetniki imajo izkušnje in znanje, da izterjajo vaš dolg. Ker imamo pisarno tudi v Düsseldorfu, lahko učinkovitejše izterjamo vaš dolg.

Nasveti, če vaša nemška stranka ne plačuje:

 • Če vaša nemška stranka ne plačuje v roku, nemudoma pošljite opomin;
 • Določite rok plačila v opominu;
 • Splošen rok plačila v Nemčiji je 14 dni;
 • V opominu natančno opišite svoj zahtevek;

Preberi več

 • V opominu napovejte, da boste v primeru, da stranka ne bo plačala, zahtevek dali v izterjavo na stroške dolžnika;
 • Prepričajte se, da so vsi sklenjeni dogovori pisni;
 • Svojo korespondenco pošljite po faksu z dokazilom, da je bilo poslano, ali shranite svojo elektronsko pošto.

Izterjava v Nemčiji

Izterjava v Nemčiji

 • Naši nemški odvetniki poznajo lokalno zakonodajo

Naši nemški odvetniki imajo široko znanje in izkušnje s področja nemškega prava in predpisov. Poleg tega popolnoma poznajo gospodarsko tradicijo in kulturo v Nemčiji. To olajša izterjavo vašega dolga od nemškega dolžnika.

 • Izterjava dolga v nemškem jeziku

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot nemškega, kar jim omogoča, da z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave dolga v Nemčiji

Postopek se lahko deli na dve stopnji. V izvensodnem postopku sodišče ne sodeluje. Med sodno fazo vključimo sodišče, ki vašega nemškega dolžnika prisili k plačilu. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh fazah.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma izterjavo dolga vedno začnemo izvensodno. V tej fazi se trudimo izogniti potrebi iti na sodišče. Kontaktirali bomo vašega nemškega dolžnika in zahtevali plačilo. Nemčija varuje svoje dolžnike, kar pomeni, da ni preprosto naperiti tožbe proti njim. V primerjavi z drugimi evropskimi državami obstaja manj izvensodnih možnosti za izvršbo. Izvensodne možnosti v Nemčiji so naslednje:
 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku pošljemo pisno pismo o zahtevi za plačilo in ga pokličemo po telefonu, s prošnjo po plačilu vaše terjatve v nekaj dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Napoved pravnih postopkov: najučinkovitejši način pritiska na vašega nemškega dolžnika je napoved, da boste začeli pravni postopek. To jih v večini primerov že prepriča k plačilu, zato se je priporočljivo takoj povezati z odvetnikom za izterjavo, ki v vašem imenu lahko napove takšne postopke. Tako boste preprečili nepotrebne postopke za izterjavo dolga.

2. Sodna izterjava dolga

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodni fazi, gremo lahko, po pogovoru z vami, na sodišče. Vedno vam bomo vnaprej povedali višino morebitnih stroškov in bomo začeli s postopki samo z vašim dovoljenjem. Glede na to, da je nemški pravni sistem še posebej prijazen do dolžnikov, obstajajo bolj strogi pogoji za začetek sodnih postopkov. Nemško sodišče zahteva, da dokažete obstoj dejanske terjatve. Vaše možnosti so naslednje:

 • Mahnverfahren: gre za hiter postopek za zahtevke, ki niso v sporu. V sorazmerno kratkem času lahko pridobite odredbo (“Vollstreckungsbescheid”), ki od dolžnika zahteva plačilo tako vaše terjatve kot tudi stroškov postopka. Vaš dolžnik ima le nekaj tednov za izpodbijanje. Če se to ne zgodi, postane odredba pravno zavezujoča, in lahko začnemo postopke izvršitve, kot sta zaseg dolžnikovega bančnega računa ali predložitev primera sodnemu izterjevalcu, ki bo izterjal dolg.
 • Splošni civilni postopki (“Klagenverfahren”): to je lahko primeren postopek v primeru, da obstaja spor o vaši terjatvi, naši nemški odvetniki pa vam bodo vedno lahko predlagali, katera je najboljša rešitev za vaš zahtevek. Obe stranki morata predložiti dokaze, ki podpirajo njuno pozicijo. Po enem ali več zaslišanjih bo sodišče izdalo odločbo. Če se odloči v vašo korist, in dolžnik še vedno ne plača, lahko to uporabimo za izvršitev vaše sodbe, na primer z zasegom dolžnikovega bančnega računa. Možnost poravnave še pred izdajo sodbe vedno obstaja.
 • Evropski nalog za plačilo: v primeru, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU ni sporna, je možno izvršiti evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, ali je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik v večini primerov izpolni standardiziran obrazec in ga vložil na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU. Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopek konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.