Izterjava v Romuniji

Ima vaše podjetje stranko v Romuniji, ki ne plačuje vaših računov? Zahteve po obličnosti dokumentov lahko pogosto vodijo do težav pri plačilih. Pomembno si je zagotoviti, da so vsi dogovori z vašo romunsko stranko pisni. Naši romunski odvetniki imajo sredstva, ki bodo vašo stranko pripravila do plačila. Od trenutka, ko nam predate vaš primer, bomo storili vse, da zberemo vaš denar.

Nasveti, če romunska stranka ne plačuje:

 • Pošiljanje opomina v Romuniji ni obvezno, a svetujemo vam, da ga pošljete nemudoma;
 • V opominu napišite, da boste primer predali v izterjavo, če ne bodo plačali;
 • V Romuniji je rok plačila ponavadi med 15 in 30 dnevi;

Preberi več

 • Vedno obvestite svojo romunsko stranko, da boste začeli sodni postopek, in ji dajte še eno priložnost, da plača. Če tega ne storite, bi sodišče lahko odločilo, da ste odgovorni za svoje lastne stroške izterjave;
 • Vse zaznamujte pisno, skupaj s podpisom, in vedno pošljite pomembne dokumente in pogovore po priporočeni pošti. V Romuniji so potrebni neizpodbitni dokazi o vseh dogovorih.

Izterjava v Romuniji

Izterjava v Romuniji

 • Naši romunski odvetniki so seznanjeni z romunsko zakonodajo

Naši romunski odvetniki imajo široko znanje in izkušnje na področju prava in zakonodaje v Romuniji. Poleg tega so seznanjeni z romunskimi poslovnimi običaji in kulturo. To olajša poplačilo vašega romunskega dolžnika.

 • Izterjava dolga v romunščini

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi romunskega, zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave v Romuniji

Ko se soočamo z izterjavo dolga v Romuniji, postopke lahko razdelimo v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča, v sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Večina primerov v Romuniji je rešenih v izvensodnem postopku brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to v večini primerov predstavlja visoke stroške. Vašega dolžnika v Romuniji bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:

 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Prošnja za zaseg sredstev: v Romuniji je, če imate neplačano terjatev, mogoče prositi za zaseg dolžnikovih premičnin in tudi nepremičnin. Ta možnosti pride v poštev le, če so se pravni postopki za pridobitev odredbe za izvršbo že začeli. Pod temi pogoji lahko upnik tudi poskusi z zasegom stvari, lastnih dolžniku, ki jih je pridobil od tretjih oseb.
 • Napoved sodnih postopkov: če ni plačila, lahko, po posvetovanju z vami, začnemo sodne postopke. Pogosto že napoved sodnih postopkov motivira romunskega dolžnika k plačilu.

2. Sodna izterjava dolga

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bomo vnaprej obvestili o možnih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. V Romuniji se podobni primeri, ki se obravnavajo na različnih sodiščih, lahko končajo popolnoma različno. Še več, na primer, veljavnost dogovorov po elektronski pošti je lahko ocenjena na vsakem sodišču drugače. Naši romunski odvetniki imajo znanje in izkušnje, da vam z najboljšimi močmi pomagajo pri vaši izterjavi v Romuniji. V sodni fazi imate naslednje možnosti za pridobitev plačila:

 • Postopki za terjatve nizke vrednosti (“Procedura privind cereri cu valoare redusă”): kljub temu da vam tega ne priporočamo, jih lahko izvršite brez pomoči odvetnika. Ti postopki se lahko začnejo za zahtevke z glavnico, ki ni višja od 10.000 romunskih RON (približno 2.200 €). Izpolniti boste morali obrazec s podrobnostmi primera, in ga poslati na sodišče. Vaš dolžnik bo dobil obrazec, ki mu bo omogočal predložiti nasprotne dokaze. V povprečju sodišču vzame 90 dni, da odloči o primeru. Poleg pisnih dokumentov lahko sodišča uporabi tudi druge oblike dokazov, kot sta klicanje prič in zunanjih izvedencev. Pogoj za ta postopek je, da stroški niso neproporcionalni visoki v primerjavi z višini dolga.
 • Postopek odredbe za plačilo (“Procedura somaţiei de platā”): s tarifo v višini samo 40 € skupaj z odvetnikom, lahko na romunskem sodišču začnete postopek odredbe za plačilo. To je najbolj učinkovit način pridobitve izvršilnega naslova sodišča v 3 mesecih. Za začetek tega postopka ni zgornje omejitve glede višine glavnice.
 • Splošni civilni postopki: ko dogovor, na katerem temelji vaša terjatev, ni uradno zapisan na papirju, ne more iti v postopek za terjatve nizke vrednosti. Zato mora vaša terjatev v splošni civilni postopek. Naši romunski odvetniki vam bodo z veseljem svetovali o vaših možnostih;
 • Evropski nalog za plačilo: v primeru, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU (razen Danske) ni sporna, je možno izvršiti Evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, da je takšna rešitev primerna za vaš primer.
  • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vloži na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU (razen Danske). Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopek konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.