Izterjava v Veliki Britaniji

Ima vaše podjetje britansko stranko, ki ne plačuje vaših računov? Kljub temu da verjetno govorite angleško, še vedno lahko naletite na neprijetno presenečenje, ko pride do izterjave dolga v Veliki Britaniji. Ali ste vedeli, da v VB obstajajo trije različni pravni sistemi? En za Škotsko, en za Severno Irsko in en za Anglijo in Wales. Gre tudi za državo s pravnim sistemom, ki temelji na precedensih, kar deluje na zelo drugačen način od mnogih drugih evropskih držav. V Veliki Britaniji je navada, da se vključi storitve organizacije za izterjavo dolga že v zgodnji fazi. Britanci bolj resno jemljejo odvetnike kot pa agencijo za izterjavo dolga, zato ste v prednosti, ko imate pomoč britanskega odvetnika (t.i. »solicitor«). Ko odvetnik pristopi do vaše stranke, bo ta zelo verjetno postala živčna, kar poveča verjetnost prejetja plačila. Naši britanski odvetniki bodo naredili vse, da zagotovijo vračilo tistega, kar se vam dolguje.

Predlogi, ko britanska stranka ne plačuje:

 • Takoj kontaktirajte dolžnika in vprašajte, zakaj še ni prišlo do plačila;
 • Se dolžnik ne odziva? Potem pošljite pismo z zahtevo po plačilu;
 • Vaša stranka morda čaka, da vključite odvetnika, saj je to pogosto v VB;

Preberi več

 • Običajno nam pošljete končno pismo z zahtevo po plačilu še pred začetkom ukvarjanja z vašo zahtevo, da poskusimo izterjati. To naj vsebuje naslednje informacije:
  • podatki o zahtevku;
  • rok plačila med 7 in 21 dni;
  • posledice v primeru, da stranka ne plača v tem času.

Izterjava v Veliki Britaniji

Izterjava v Veliki Britaniji

 • Naši britanski odvetniki so seznanjeni z lokalno zakonodajo

Naši britanski odvetniki imajo široko znanje in izkušnje na področju prava in zakonodaje v Veliki Britaniji. Poleg tega so seznanjeni z britanskimi poslovnimi običaji in kulturo. To olajša poplačilo vašega britanskega dolžnika.

 • Izterjava dolga v angleščini

Naši odvetniki govorijo tako vaš jezik kot tudi angleškega kot materni jezik, zato lahko z lahkoto premagajo nesporazume in jezikovne ovire.

Naloži datoteko

 • Prilagojena izterjava

Naš pristop k izterjavi je prilagojen vsakemu primeru posebej, prav tako pa vam zagotovimo tudi ustrezen nasvet.

 • Pošten nasvet

Vedno vam bomo dali pošten nasvet glede možnosti uspeha vašega primera. Vaš interes je za nas na prvem mestu; prizadevamo si vam predstaviti vse možnosti, kot tudi nasvet glede najboljšega možnega pristopa k primeru. To odraža naše temeljne vrednote integritete in pravičnosti v praksi.

Številka
0
za izterjavo dolga v Evropi
+
0
let izkušenj
+
0
zaposlenih

Postopek izterjave dolga v VB

Ko se soočamo z izterjavo dolga v VB, postopke lahko razdelimo v dve fazi. V izvensodnem postopku se izterjava izvede brez posredovanja sodišča. V sodnem postopku pa se vključi sodišče. Ker smo odvetniška pisarna, vam lahko pomagamo v obeh postopkih. Večina primerov v VB je rešena brez posredovanja sodišča.

1. Izvensodna izterjava

Načeloma postopke vedno začnemo z izvensodno izterjavo. Poskušamo se izogniti potrebi iti na sodišče, saj to ponavadi predstavlja visoke stroške. Vašega dolžnika v VB bomo kontaktirali in zahtevali plačilo. V tej fazi imate naslednje možnosti:

 • Pisne zahteve in telefonski klici: dolžniku bomo poslali pisno zahtevo in ga kontaktirali po telefonu in zahtevali poplačilo terjatve v parih dneh, skupaj z obrestmi in stroški;
 • Spodbujanje k poravnavi: naši odvetniki bodo uporabili svoje znanje poslovnih običajev in predpisov, da bi dosegli poravnavo z vašim dolžnikom. Doseganje sporazuma je zelo pogost način v VB, ki spodbudi vašega dolžnika k plačilu. To je lahko uporabljeno tudi že med sodnimi postopki;
 • Alternativno reševanje spora: to je cenejša, hitrejša in lažja pot do rešitve spora brez sodelovanja sodišča. Eden izmed teh primerov je tudi mediacija. Obema strankama nudi določnost v krajšem času, saj ni treba čakati na odločitev sodišča. Ti načini so spodbujeni na vseh sodiščih in ne marajo neutemeljenih zavračanj udeležbe v teh postopkih. Katero sredstvo bo pravo za vaš primer je v veliki meri odvisno od tega, ali se je dolžnik voljan udeleževati teh postopkov, in v kakšni vrsti pogodbenega razmerja sta;
 • Napoved sodnih postopkov: pogosto napoved sodnih postopkov motivira dolžnika k plačilu.

2. Sodna izterjava dolga

Če vaš dolžnik noče plačati v izvensodnem postopku, se lahko dogovorimo, da gremo na sodišče. Vedno vas bom vnaprej obvestili o mogočih stroških in ne bomo nadaljevali, dokler ne bomo imeli vašega dovoljenja. Postopki, ki jih imate na razpolago, se razlikujejo glede na pristojnost sodišča, kjer ima vaš poslovni partner sedež. Razlaga nekaterih postopkov v Angliji in Walesu sledi spodaj. Kateri postopki se dogajajo na katerem sodišču je določeno z obsegom in zahtevnostjo vašega zahtevka. Odvisno od vrste in obsega zahtevka, imamo na voljo naslednje možnosti v sodnem postopku:

 • Odredba za poplačilo: z razliko od mnogih evropskih držav, tu ni nacionalnega ekvivalenta temu postopku. Začeti se mora splošni civilni postopek;
 • Splošni civilni postopki: v Angliji in Walesu se sodišče ukvarja s tremi kategorijami sodnih postopkov:
  • »Male terjatve«: velja za terjatve, nižje od 10.000 £. Ponavadi je obravnava krajša kot pri zahtevkih z večjo vrednostjo, včasih do glavne obravnave celo ne pride. Slabost postopka je, da so stroški postopka redko zaračunani stranki, ki je izgubila;
  • »Hiter postopek«: postopek se uporabi za nezapletene zahtevke z večjo vrednostjo (normalno do 25.000 £). Ti postopki vzamejo več časa kot postopki za male terjatve. Sodišče bo včasih odredilo, da je vsaj del stroškov postopka plačan s strani stranke, ki je izgubila, določitev tega zneska pa ostaja v diskreciji sodišča;
  • »Multi track«: se uporablja za terjatve, višje od 25.000 £, ali izredno zapletene zadeve. V povprečju ti postopki trajajo dlje, z glavno obravnavo ponavadi trajajočo več kot en dan. Obstaja večja voljnost na strani sodišča, da bo odredilo, da mora stranka, ki izgubi, plačati stroške postopka, kljub temu da je višina te v diskrecijski pravici sodišča.
  • Zahteva za stečaj: z razliko od drugih evropskih držav (na primer Nizozemske), zahteva za stečaj v VB ni hiter in poceni postopek. Viden je kot zadnje sredstvo v postopkih izterjave dolgov. V Angliji in Walesu traja več mesecev in je precej drag, zato je izredno pomembno, da se z odvetnikom pogovoriti in ugotoviti, ali vložiti to zahtevo.
 • Evropski nalog za plačilo: v primeru, ko terjatev med dvema strankama s sedežem v državah članicah EU (razen Danske) ni sporna, je možno izvršiti evropski nalog za plačilo. Odvetnik, ki se ukvarja z vašim primerom, lahko oceni, ali je takšna rešitev primerna za vaš primer.
 • V postopku z Evropskim nalogom za plačilo upnik ponavadi izpolni standardiziran obrazec in ga vložil na sodišču. To potem izda Evropski nalog za plačilo. Dolžnik ima 30 dni, da se odzove, če nasprotuje zahtevku. Če se ta ne odzove v 30 dneh, lahko prosite sodišče, naj naredi nalog izvršljiv (t.i. izjavo o izvršljivosti). To je veljavna in izvršljiva sodba, ki je sprejeta s strani katerekoli države članice EU (razen Danske). Evropski nalog za plačilo ni nikdar primeren v sporu (torej ne v primerih, ko obstaja spor o računu oziroma terjatvi). Prednost tega postopka sta hitrost in nizki stroški (nekatere države članice sploh ne zahtevajo plačila sodne tarife), slabost pa je, da se v primeru nastanka spora postopke konča in upnik mora pričeti z obveznim splošnim civilnim postopkom.