Belçika’da Alacak Takibi

Şayet Belçikalı işletmeler ile ticaret yapıyorsanız, Belçika’da birden fazla farklı dilin konuşulduğunu unutmayın. Belçika’da alacak tahsilatının genelde uygun rakamlara yapılabilmesi ile birlikte, şayet alacağın takibi için hukuki yollara başvurmak gerektiğinde biraz zaman alabilir. İcra takibinde uzman Belçikalı avukatlarımız alacağınızın tahsilini gerçekleştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Anvers’de bizzat ofisimiz bulunmakta olup, kararlı bir şekilde borçlunuzun üstüne gidip alacaklarınızı tahsil edebiliriz.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Borcunu gününde ödemeyen borçlunuza vakit kaybetmeden hatırlatma gönderin.
 • Borcun vadesi için belirli bir gün ve süre belirtmeyi unutmayın.
 • Belçika’da ortalama vade süresi 14 gündür.
 • Hatırlatmalarınızı yaparken mümkün olduğunca samimi olmayı unutmayın.
 • Borçlunuza bu durumun her işletmenin başına gelebilecek bir durum olduğunun farkında olduğunuzu gösterin.

Belçika’da Alacak Takibi

Türkiye’de Alacak Takibi

 • Belçikalı avukatlarımız yerel kanunları hakkında bilgi sahibidirler

Belçikalı alacak takibinde uzman avukatlarımız ülkelerinin yerel kanunları, kuralları, ticari teamülleri ve kültürleri hakkında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sayede borçlunuza kolayca ulaşıp, hızlı bir şekilde alacağınızın tahsilini sağlarlar.

 • Felemenkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde alacak takibi

Belçika’da birden farklı dil konuşulmakta olup, mevcut dil problemlerini aşmanız için hem sizin hem de borçlunuzun dillerini konuşabilen onlarla kendi dillerinde irtibata geçen avukat kadrosuna sahibiz.

Talep aç

 • Dosyanızın kendi iç dinamiklerine ve tercihinize göre uyarlanmış takip biçimi

Ticari alacak takiplerinde her dosyanın kendi özelinde farklı yaklaşıma sahip olup, dosyanızın durumuna ve tercihinize göre uyarlanmış alacak tahsili hizmeti sunuyoruz.

 • Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

Belçika Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

Belçika’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunabiliyoruz.

1. Yasal Yola Başvurmaksızın

1. Yasal Yola Başvurmaksızın:
 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme planı: Gerektiğinde sizlerinde onayını aldıktan sonra ödeme planı üzerinde borçlunuz ile anlaşma yoluna gidiyoruz.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Avukatlarımız aracılığıyla en kısa zamanda yasal yollara başvurulacağının karşı tarafa bildirilmesi de borçlunuzu ödeme yapması için baskı altına alan etkili bir yöntemdir.
 • İhtiyati tedbir: Dosyanızın durumuna göre mahkemeye başvurmaya gerek kalmaksızın borçlunuzun malvarlıklarının üstüne tedbir koyma ihtimaliniz olabilir. Çek ve senetlere dayalı olarak da  bu yola başvurulabilir. Bunun için oluşması gereken bazı şartlar mevcuttur. Tedbir ile alakalı borçlunuza tebliğ çıkarılması gerekmemekle birlikte borçlunun itiraz hakkı saklıdır.
 • Finansal ödeme gücü araştırması: Avukatınız ya da icra memuru tarafından borçlunuzun finansal durum araştırması yapılabilir. İcra memuru borçlunuzu ziyaret edip gözlemlerde bulanabildiği gibi, envanter araştırması yapabilir. Bu size borçlunuzun son finansal durumu hakkında bilgi sahibi olabilmenizi ve borcunu ödemesi için gerekli baskıyı kurmanızı sağlar. Bizde bu araştırmaların sonucuna göre gerektiğinde ileri aşamalar için gerekli işlemleri başlatmada size danışmanlık sağlayabiliriz.

2. Yasal Yollara Başvurulması

Şayet borçlunuz ilk aşamadaki tüm çabalara rağmen hala ödeme yapmayı reddediyor ise, tarafınız bilgilendirilip onayınız alındıktan sonra yasal yollara başvurulabilir. Tarafınıza ilgili masraf ve ücretler bildirilip onayınız alındıktan sonra ancak bu aşamaya geçilebilmektedir. Belçika hukukuna göre alacağınızı tahsil edebilmek için birden fazla hukuki yol mevcuttur. Bunlardan en önemlileri:

 • Alacak davası: Şayet borçlunuz ödeme yapmayı reddediyor ise, konu çekişmeli hale gelmiş demektir. Bu konuyu mahkemeye taşıyabilmek için avukatlarımız borçlunuzu mahkeme huzuruna davet edebilir. Konunun çekişmeli hale gelmesi durumu borçlunuzun borcunu ödeyememesinden ziyade, haklı bir sebebe dayandığını düşünerek mahkemeye savunma sunması veya sunacak olması durumudur. Mahkemeye savunma sunulduğu taktirde, yargıç talep üzerine taraflara cevap dilekçelerinin sunulması için bir süre tayin eder. Genelde borçlular tarafından savunma sunulmamakta olup, bu durumda mahkeme genelde davalının yokluğunda alacaklı lehine karar verir.
 • Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır.
 • Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.  Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.