Ücretler

Avrupa dahilinde yapılacak olan uluslararası alacak takipleriniz için işletilecek olan ücretlendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz. Daha kapsamlı bilgi için şirket poliçemizi indiriniz. Poliçemizi inceledikten sonra şayet hala sorularınız var ise +31 (0)20 312 11 00’li numaradan ulaşabilirsiniz.

Yargı yoluna başvurulmadan yapılacak tahsilatlarda:

* Eğer borçlu anapara borcunu, faiz ve masrafları ile birlikte ödediğinde:Borçlunuzun ikamet ettiği ülke mevzuatları ve koşullarına bağlı olarak anapara miktarının %85-%100 oranını alırsınız. Ortalama olarak anapara borcunun %95’ini alırsınız.
* Eğer borçlu anapara borcundan daha az ödemede bulunursa:Tahsil edilen toplam miktar üzerinden faturalandırılırsınız:
İlk € 25.000’a kadar 15%
€ 25.000 ila € 50.000’a arası kısım için 12,50%
€ 50.000 ila € 100.000,00’a arası kısım için | 10%
€100.000 ve üzerinde | 8%
ayrıca her dosya için €185,00 idari masraf ücreti peşin alınır.
(Anapara borcunun € 3,000.00 veya altında olduğu durumlarda , €125,00 ek bir ücret uygulanır)
* Eğer borçlu ödeme yapmazsa:Sadece € 185 ödemekle kalırsınız.
Yargı süreci:Şirket poliçemize uygun olarak yargı süreçlerinde saatlik ya da sabit ücret üzerinden ücretlendirilirsiniz;
İhtilaflı talepler:Dosyalar daha önceden kararlaştırılan saat ücreti üzerinden yürütülür.