Çek Cumhuriyeti’nde Alacak Takibi

Şirketinizin Çek Cumhuriyeti ‘nde müşterisi var ve borcunu ödemiyor mu? Çek Cumhuriyeti ‘nde ticari gelenekler ve ticari hayati düzenleyen kanunlar sizin alışık olduklarınızdan farklı. Bu durum ise Çek Cumhuriyeti ‘nde olan borçlunuzdan yapılacak tahsilatı daha kompleks hale getiren bir realite. Alacak takibi ve İcra Hukuku’nda uzman avukat kadromuz alacağınızın tahsili için gerekli olan yöntem ve teknik bilgilere sahip olup, talebinizi bize devrettiğiniz andan itibaren alacaklarınızın tahsili için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ticari alacak takibinde uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak 60 yıllık bilgi ve birikimimiz ile Çek Cumhuriyeti ‘nde ticari alacağınızın tahsilinde siz müvekkillerimize hizmet vermeye hazırız.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

  • Borcunu gününde ödemeyen borçlunuzu arayarak ödemenin neden gerçekleşmediğini sorun.
  • İadeli taahhütlü posta yolu ile bir ihtarname gönderin.
  • İhtarnamenizde fatura ile birlikte belirli bir ödeme süresi (vade) belirtmeyi ve ödeme yapılmadığı taktirde sonuçlarının neler olacağını eklemeyi unutmayın.

Çek Cumhuriyeti’nde Alacak Takibi

Çek Cumhuriyeti’nde Alacak Takibi

  • Ticari teamüller ve yerel kanunlar hakkında bilgi ve tecrübe

Alacak takibinde uzman avukatlarımız Çek Cumhuriyeti ‘nde yerel kanunları, ticari teamülleri ve kültürleri hakkında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sayede borçlunuza kolayca ulaşıp, hızlı bir şekilde alacağınızın tahsilini sağlarlar.

  • İcra ve İflas hukukunda uzman hukukçularla çalışmanın avantajlarına sahipsiniz

İcra ve İflas hukukunda uzman avukatlar ile çalışmak, hukukçuluk vasfına haiz olmadan alacak tahsili için uğrasan acentelerle çalışmaktan daha etkilidir. Uzman hukukçular ile çalıştığınız taktirde Çek Cumhuriyeti ‘nde bulunan borçlunuz üzerinde daha fazla baskı kurabilir ve yasal yola başvurmadan veya gerekli olduğu taktirde avukatlarımız ile yasal yollara başvurarak alacağınızın tahsili için sonuna kadar gidebilirsiniz. Bu size hem zaman hem de ekonomik açıdan fayda sağlar.

Talep aç

  • Dosyanızın kendi iç dinamiklerine ve tercihinize göre uyarlanmış takip biçimi

Ticari alacak takiplerinde her dosyanın kendi özelinde farklı yaklaşıma sahip olup, dosyanızın durumuna ve tercihinize göre uyarlanmış hukuki hizmetler sunuyoruz.

  • Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

Çek Cumhuriyeti Özelinde Alacak Takibi Prosedürleri

Çek Cumhuriyeti ‘nde yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak her iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

1. Yasal Yola Başvurmaksızın

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz. Çek Cumhuriyeti ‘nde borçlunuz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Özel durumlarda gerektiği taktirde borçlunuz ile bir araya geliyor ve uyuşmazlığın çözümü için görüşmelerde bulunuyoruz. Borçlunuza yapacak olduğumuz yasal yollara başvurulacağı ihtarı ile Çek Cumhuriyeti ‘nde bulunan borçlunuzu ödemeye iknaya çalışıyoruz. Buna rağmen borçlunuz ödeme yapmaya yanaşmadığı taktirde söz konusu uyuşmazlığı sizin onayınıza binaen mahkemeye taşıyoruz.

2. Yasal Yollara Başvurulması

Şayet Çek Cumhuriyeti ‘nde borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız alındıktan sonra, ilgili konuyu muhtemel yasal yollara başvurarak sonuca ulaştırmaya  çalışıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı aldıktan sonra işleme geçiyoruz.

Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır.

Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.  Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.