İspanya’da Alacak Takibi

İspanya’daki müşteriniz borcunu ödemiyor mu? Avrupa’da İspanyollar ödeme günlerine pek riayet etmemeleri ile tanınırlar. İspanyol hükümeti bile ödemelerini geç yapması ile ünlenmiştir. İspanyollar diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha uzun vadelerle çalışırlar. Şayet İspanyol müşteriniz ile yasadığınız uyuşmazlıktan dolayı İspanya’da yasal yollara başvurmak niyetinde iseniz, İspanyol hukuk sisteminin borçluları koruma yanlısı bir yaklaşıma sahip olduğunu unutmayın. Bu durum böyle bir yola girildiğinde alacağınızın tahsili için daha fazla çaba sarf etmenizi gerektirecektir. İspanyol avukatlarımız borçlunuzdan tahsilat yapabilecek bilgi ve birikime sahip olup, Barselona’da bulunan ofisimiz vasıtasıyla kararlı ve efektif bir şekilde borçlunuzun üstüne gidip alacaklarınızı tahsil edebiliriz.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Borcunu gününde ödemeyen borçlunuzu arayarak ödemenin neden gerçekleşmediğini sorun.
 • Uyuşmazlık hususunda karşılıklı çözüm bulamadınız mı? İadeli taahhütlü posta yolu ile bir ihtarname gönderin.
 • İspanyol müşteriniz gerek verdiği ödeme taahhütleri gerekse yersiz itirazlar ile zaman kazanmaya çalışıyor olabilir. Kararlı ve net olmayı unutmayın ve çok fazla beklemeyin.
 • Hatırlatmanıza ödeme yapılmadığı taktirde masrafları onlara ait olmak üzere alacak tahsilatı için avukatınıza başvuracağınız uyarısını da ekleyin.
 • Aranızdaki anlaşmaların yazılı halde olmasına dikkat edin.

İspanya’da Alacak Takibi

İspanya’da Alacak Takibi

 • İspanyol avukatlarımız yerel kanunları hakkında bilgi sahibidirler

Alacak takibinde uzman İspanyol avukatlarımız ülkelerinin yerel kanunları, kuralları, ticari teamülleri ve kültürleri hakkında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sayede borçlunuza kolayca ulaşıp, hızlı bir şekilde alacağınızın tahsilini sağlarlar.

 • İspanyolca dilinde alacak takibi

Mevcut dil problemlerini aşmanız için hem sizin hem de borçlunuzun dillerini konuşabilen onlarla kendi dillerinde irtibata geçen avukat kadrosuna sahibiz.

Talep aç

 • Dosyanızın kendi iç dinamiklerine ve tercihinize göre uyarlanmış takip biçimi

Ticari alacak takiplerinde her dosyanın kendi özelinde farklı yaklaşıma sahip olup, dosyanızın durumuna ve tercihinize göre uyarlanmış alacak tahsili hizmeti sunuyoruz.

 • Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

İspanya Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

İspanya’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

1. Yasal Yola Başvurmaksızın

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz. İspanya’daki müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Kara liste: İspanyol avukatlarımız ödemesini yapmayan borçlunuzun şirketini kara liste olarak adlandırılan listeye ekletebilirler. Bu listeye kayıtlı olan şirketler iş yapmakta ya da iş yapacak bir partner bulmakta güçlük çekerler. Borçlunuz ise bu durumdan hoşnut olmayacağı için borçlu üzerinde gerekli baskı bu yol ile kurulabilir.

2. Yasal Yollara Başvurulması

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız alındıktan sonra, ilgili konuyu mahkemeye taşıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı almadan işleme geçmiyoruz.  Alacak miktarının büyüklüğü ile orantılı olarak İspanya’da birden fazla opsiyonunuz bulunmaktadır. İspanya’da başlatılabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • Ödeme emri talebi: Mahkemeye yapılacak olan başvuru ile mahkeme borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu tebligatı aldıktan sonra 20 gün içerisinde cevap (itiraz) hakkını kullanabilir. İtiraz edildiği taktirde konu alacak davasının konusu haline gelir ve devam etmek isteyen alacaklının alacak davası açması gerekir. Şayet borçlu borca itiraz etmez ise hızlı bir şekilde icraya geçilebilir.
 • Küçük miktarlı alacak talepler için hızlı yargılama usulü: Bu yargılama usulü 6.000 €’ya kadar olan alacak talepleri için geçerli olan bir yargılama usulüdür. Dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ile açılan bu yargılama usulünde yine davalının itiraz hakkı (cevap) bulunmaktadır. Genelde mahkeme dosya üzerinden duruşmasız olarak karar verir. Tarafların duruşma talep etme hakları saklıdır.
 • Alacak Davası: 000 €’nun üzerinde olan alacak talepleri için açılması gereken dava türüdür. Dosya özelinde çekişme seviyesine göre 1 ya da 2 yıl sürebilir. Bu yargılama usulünde ön inceleme duruşması gerçekleştirilir. Ön incelemede davanın konusu, ilgili deliller ve varsa tanıklar dinlendikten sonra duruşma günü tayin edilir.
 • “Juicio cambiario”: Alacağınız kambiyo senetlerine dayandığı taktirde, kambiyo senetlerine has olan bu yargılama usulü üzerinden harekete geçebilirsiniz. Mahkeme borçluya ödeme yapması için 10 günlük süre verir. Buna ekstra olarak borçlunun malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir konulabilir.
 • Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır.
 • Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.