İtalya’da Alacak Takibi

İtalya ile ticaretiniz bulunuyorsa büyük ihtimal ile müşterinizin bir aile şirketi olması neredeyse kaçınılmaz. İtalyan firmalarının birçoğunu bir kaç kuşaktır süre gelmiş aile şirketleri oluşturur. Uzun süreli ve devamlı bir ticari ilişki kurulması önem arz eder. Diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında İtalyanlar uzun vadelerle çalışırlar. İtalya’da borcunu ödemeyen bir müşteriye mi sahipsiniz? İtalyan hukuk sisteminin borçlular lehine bir yaklaşıma sahip olması, alacağınızı tahsil edebilmeniz için daha fazla efor sarf etmenize sebep olabilir. İtalyan avukatlarımız ve Roma’da bulunan ofisimiz sayesinde alacağınızın tahsilatı için gerekenin en iyisini yapmaya hazırız.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Vakit kaybetmeden İtalyan müşterinize ödeme ihtarı gönderin.
 • 3-7 günlük ödeme süresi verin.
 • Tüm alacak tutarını ve gerekli detayları hatırlatmanızda belirtin.
 • Hatırlatmanıza ödeme yapılmadığı taktirde masrafları onlara ait olmak üzere alacak tahsilatı için avukatınıza başvuracağınız uyarısını da ekleyiniz.
 • Hızlı davranmanız ödeme alma şansınızı artıracaktır.

Debt Collection Italy

Debt Collection Italy

 • İtalyan avukatlarımız yerel kanunları hakkında bilgi sahibidirler

Alacak takibinde uzman İtalyan avukatlarımız ülkelerinin yerel kanunları, kuralları, ticari teamülleri ve kültürleri hakkında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sayede borçlunuza kolayca ulaşıp, hızlı bir şekilde alacağınızın tahsilini sağlarlar.

 • İtalyanca dilinde alacak takibi

Mevcut dil problemlerini aşmanız için hem sizin hem de borçlunuzun dillerini konuşabilen onlarla kendi dillerinde irtibata geçen avukat kadrosuna sahibiz.

Talep aç

 • Dosyanızın kendi iç dinamiklerine ve tercihinize göre uyarlanmış takip biçimi

Ticari alacak takiplerinde her dosyanın kendi özelinde farklı yaklaşıma sahip olup, dosyanızın durumuna ve tercihinize göre uyarlanmış alacak tahsili hizmeti sunuyoruz.

 • Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

İtalya Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

İtalya’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunabiliyoruz.

1. Yasal Yola Başvurmaksızın

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz.  İtalya’daki müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme Planı: İtalya’da bir ödeme planı üzerinde anlaşılmaya çalışılması tavsiye edilen bir yöntem. İtalya’da borçlunuzun ödeme planına imza atması borcunu ikrar ettiği anlamına gelir. Bir ödeme planında anlaşılmadan önce İtalyan pazarlık usullerini ve teamüllerini bilen ve kendi dillerini konuşan bir avukat aracılığıyla hareket etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Avukatlarımız aracılığıyla en kısa zamanda yasal yollara başvurulacağının karşı tarafa bildirilmesi de borçlunuzu ödeme yapması için baskı altına alan etkili bir yöntemdir.

2. Yasal Yollara Başvurulması

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız alındıktan sonra, ilgili konuyu mahkemeye taşıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı almadan işleme geçmiyoruz.  İtalya’da birden fazla yasal yola başvurabilmek mümkün. İtalya’da başlatılabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • Ödeme Emri Prosedürü: İtalyan ödeme emri prosedüründe borçlunun katılımına gerek kalmadan alacaklı ile mahkeme arasında alacak konusu karara bağlanır. Bu prosedür aracılığıyla alacaklı ihtiyati tedbir talebinde de bulunabilme hakkına sahiptir. Borçlu 40 gün içersinde ödeme emrine itiraz etmediği taktirde ödeme emri kesinleşirken, aksi taktirde genel alacak davası yoluna gidilmesi zorunlu hale geliyor.
 • Alacak Davası: Alacağınızın konusu çekişmeli hale geldiğinde veya ödeme emrine karşı itirazda bulunulduğunda alacak davası açılması gerekiyor. Alacak konusunun ve varlığının bu davada ispatlanması gerekir. Hakim ihtiyaç duyduğunda tanıklar varsa ifadelerine başvurabilir. Duruşmalı olarak görülecek bu davanın bir yıldan fazla sürmesi mümkün.
 • Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır.
 • Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.