Yunanistan’da Alacak Takibi

Yunanistan’da borcunu ödemeyen müşteriniz mi var? Yunanistan özelinde ödemelerin vadesi geldiğinde ödenmemiş olması maalesef olağan bir durum. Son yıllarda Yunanistan ekonomisinin ciddi bir sınavdan geçtiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ülke bankaları ve finansal kuruluşlarındaki üzerindeki sınırlamalar ülkedeki müşterinizin durumunu daha da zorlaştırmakta. Dolayısıyla krizin halen hakim olduğu Yunanistan’da vatandaş ve ticari firmaların faturalarını ödemekten daha önemli öncelikleri olabiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Yunan avukatlarımızın borçlunuza ulaşıp alacak tahsilinizi kolaylaştırabilecek yöntemler ile sizlere yol gösterebileceklerini unutmayın. Talebinizi bize devrettiğiniz taktirde en iyi şekilde sizlere hizmet vereceklerinden şüpheniz olmasın.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Yunanistan’daki müşterinizi arayarak ödemenin neden gerçekleşmediğini sorun.
 • Ardı ardına ödeme ihtarı göndermeniz ticari ilişkinizi zedeleyebilir.
 • Tüm detayları ve faturaları içeren anlaşılabilir bir ihtarname gönderin.
 • İhtarnamenizde müşterinize  7-15 gün süre tanıyın.
 • Sözlü anlaşmaların Yunanistan’da yaygın olduğunu unutmayın.
 • Görüşme ve anlaşmaların iyi anlaşıldığından ve sonrasında yazıya dökülüp imzalandığından emin olunmalı.

Yunanistan’da Alacak Takibi

Yunanistan’da Alacak Takibi

 • Yunan avukatlarımız yerel kanunları hakkında bilgi sahibidirler

Alacak takibinde uzman Yunan avukatlarımız ülkelerinin yerel kanunları, kuralları, ticari teamülleri ve kültürleri hakkında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sayede borçlunuza kolayca ulaşıp, hızlı bir şekilde alacağınızın tahsilini sağlarlar.

 • Yunanca dilinde alacak takibi

Mevcut dil problemlerini aşmanız için hem sizin hem de borçlunuzun dillerini konuşabilen onlarla kendi dillerinde irtibata geçen avukat kadrosuna sahibiz.

Talep aç

 • Dosyanızın kendi iç dinamiklerine ve tercihinize göre uyarlanmış takip biçimi

Ticari alacak takiplerinde her dosyanın kendi özelinde farklı yaklaşıma sahip olup, dosyanızın durumuna ve tercihinize göre uyarlanmış alacak tahsili hizmeti sunuyoruz.

 • Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

Yunanistan Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

Yunanistan’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

1. Yasal Yola Başvurmaksızın

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz. Yunanistan’daki müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme Planı: Yunanistan’da bir ödeme planı üzerinde anlaşılmaya çalışılması etkili bir yöntem. Bu tarz anlaşmalar sırasında empati yaparak olaya yaklaşmanız Yunan müşteriniz için önemli olduğunu unutmayın.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Avukatlarımız aracılığıyla en kısa zamanda yasal yollara başvurulacağının karşı tarafa bildirilmesi de borçlunuzu ödeme yapması için baskı altına alan etkili bir yöntemdir.

2. Yasal Yollara Başvurulması

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız alındıktan sonra, ilgili konuyu mahkemeye taşıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı almadan işleme geçmiyoruz.  Yunanistan’da birden fazla yasal yola başvurabilmek mümkün. Yunanistan’da başlatılabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • Ödeme Emri Prosedürü: Şayet alacak konusunda herhangi bir çekişme yok ise, ödeme emri prosedürü ile hızlı ve etkili bir şekilde alacağınızın icrasına geçebilirsiniz. Mahkeme’den alınan ödeme emri ile avukatınız gerekli adımları atarak emrin infazını harekete geçirir. Borçlunuzun banka hesaplarının dondurulması da bulardan birisidir.
 • Alacak Davası: Alacağınızın konusu çekişmeli hale geldiğinde ise avukatınız tarafından alacak davası açılır. İki tarafta cevap ve savunmalarını mahkemeye sunar. Hakimin taktir ettiği ve gerekli kanıya vardığı durumlarda duruşmasız olarak çekişmeyi karara bağlayabilir veya aksi taktirde bir duruşma günü tayin edebilir.
 • İhtiyati tedbir: Mal kaçırma şüphesinin bulunduğu acil durumlarda ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvurulabilir. Geçici bir koruma sağlayan ihtiyati tedbir, hakimin belirttiği süre içerisinde gerekli olan genel davanın açılmaması durumunda ortadan kalkar.
 • Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır.
 • Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.