Mokėjimo susitarimas gali būti gera priemonė, kuri padės jums susigrąžinti apmokėtas sąskaitas, ypatingai tada, kai skolininkas turi financinių problemų. Kai pradinis mokėjimo susitarimas nėra apmokėtas, pvz: 14 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo, galite susitarti su skolininku, jog nesumokėta suma bus išmokėta dalimis. Bus nurodyta keliomis dalimis ir kokiomis sumomis bus mokama. Taip pat yra sudaromos sumos dėl mokėjimo palūkanų.