Za pomocą ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty przypominasz dłużnikowi o zaległej fakturze, która musi zostać zapłacona. Twój dłużnik jest wezwany do dokonania płatności w ciągu 5 dni. Zanim wyślesz ostateczne wezwanie do zapłaty, wyślij wstępne uprzejme wezwanie do zapłaty, w którym poinformujesz dłużnika o niezapłaconej fakturze.

Jeśli nadal nie otrzymałeś zapłaty, możesz wysłać ostateczne wezwanie do zapłaty. Często ostateczne wezwanie do zapłaty jest bardziej stanowcze i formalne. Twój dłużnik jest również informowany o konsekwencjach, jakie grożą mu w przypadku niedokonania płatności.

DEMAND LETTERS FOR PAYMENT

Kiedy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Powinieneś wysłać ostateczne wezwanie do zapłaty, gdy Twoja faktura nadal nie została zapłacona. Radzimy, aby w przypadku niezapłaconej faktury najpierw wysłać uprzejme wezwanie do zapłaty. Wysłałeś już przypomnienie o płatności? W takim razie radzimy wysłać wyraźne, ostateczne wezwanie do zapłaty. Powinieneś również zaznaczyć, że jeśli płatność nadal nie zostanie uregulowana, przekażesz sprawę do firmy windykacyjnej, czy sądu, a dłużnik poniesie dodatkowe koszty.

Wynajęcie firmy windykacyjnej

Jeśli Twój dłużnik nie odpowiada na Twoje wezwania do zapłaty, powinieneś wynająć firmę windykacyjną, która sporządzi w Twoim imieniu ostateczne wezwanie do zapłaty. Wynika to z faktu, że ostateczne wezwanie do zapłaty sporządzone przez Bierens Debt Recovery Lawyers wywiera większą presję na dłużniku, ponieważ możemy wszcząć postępowanie sądowe, jeśli nadal odmawia on zapłaty.

Przygotowujemy ostateczne wezwania do zapłaty w języku Twojego dłużnik i współpracujemy z Tobą, aby dostosować przedsądowe wezwanie do zapłaty do Twojego konkretnego przypadku. Pomogliśmy tysiącom firm w sporządzeniu skutecznych ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty w celu odzyskania należności i możemy zrobić to samo dla Ciebie.

Jak możemy Ci pomóc?

  • Sporządzanie ostatecznych wezwań do zapłaty w języku dłużnika
  • Dostosowanie przedsądowych wezwań do zapłaty do Twoich potrzeb
  • Przygotowanie ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty odpowiednich dla Twojej branży
  • Podjęcie dodatkowych działań
  • 95% wskaźnik sukcesu w windykacji pozasądowej
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – podstawowe elementy

Ostateczne pozasądowe wezwanie do zapłaty jest często ostatnim krokiem do odzyskania niezapłaconej faktury bez interwencji sądu. Często ostateczne wezwanie do zapłaty ma bardziej surowy i stanowczy ton i zawiera następujące elementy:

1. Odniesienie do niezapłaconej faktury

W ostatecznym pozasądowym wezwaniu do zapłaty należy wskazać, o którą zaległą fakturę chodzi. Należy wspomnieć, jakie produkty lub usługi zostały dostarczone, numer faktury, zafakturowaną kwotę oraz termin płatności tej faktury. Im jaśniejsze będzie ostateczne wezwanie do zapłaty, tym większe prawdopodobieństwo, że Twój dłużnik zapłaci fakturę tak szybko, jak to możliwe.

2. Uwzględnienie wszystkich kosztów

Oprócz kwoty zaległej faktury należy wspomnieć o wszelkich dodatkowych kosztach, które zostaną poniesione. Mogą one obejmować odsetki i koszty windykacji. Należy je wyraźnie zaznaczyć w ostatecznym pozasądowym wezwaniu do zapłaty.

3. Wskazanie rachunku, na który ma zostać przekazana płatność

W celu jak najszybszego odzyskania należności ważne jest wskazanie konta, na które ma być dokonana wpłata. Ułatwi to dłużnikowi realizację płatności.

4. Wskazanie konkretnego terminu płatności

Poinformuj dłużnika o terminie płatności zaległej kwoty. Ważne jest, aby być tak konkretnym, jak to tylko możliwe. Dlatego zawsze lepiej jest podać konkretną datę zamiast stwierdzenia "płatność w ciągu 7 dni". W przypadku roszczeń biznesowych zalecamy termin płatności 5 dni roboczych. Jednakże termin płatności krótszy lub dłuższy niż 5 dni jest również zwyczajowo przyjęty.

5. Wyraźne określenie konsekwencji opóźnienia w płatności

W przedsądowym wezwaniu do zapłaty, ważne jest, aby podać konsekwencje, które grożą w przypadku niedokonania płatności. Najczęściej dłużnik jest bardziej skłonny do zapłaty, zwłaszcza gdy wie, że będzie musiał pokryć dodatkowe koszty lub że zostaną rozważone kroki prawne.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór

Chcesz wysłać do swojego dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty? W takim razie pobierz nasz darmowy wzór poniżej. Treść możesz łatwo skopiować i dostosować do swojego indywidualnego przypadku. W ten sposób masz pewność, że wysyłasz czytelne ostateczne wezwanie do zapłaty, dzięki któremu Twoje faktury zostaną szybko zapłacone.

Ten wzór przedsądowego wezwania do zapłaty został opracowany przez naszych specjalistów ds. windykacji. Codziennie wysyłamy setki wezwań do zapłaty do dłużników na całym świecie. Dzięki temu znamy już jego prawidłowy format i chętnie podzielimy się tą wiedzą z Tobą!

Pobierz nasz darmowy wzór
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty
  • Daje Twojemu dłużnikowi ostateczną szansę na zapłatę
  • Zawiera wszystkie niezbędne elementy
  • Może być łatwo dostosowany do Twoich potrzeb i okoliczności Twojej sprawy

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – podstawa prawna

Forma i treść ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty nie są uregulowane prawnie. Skierowanie przedsądowego wezwania do zapłaty jest jednak jedną z możliwości wykazania, że wierzyciel podjął kroki do rozwiązania sporu polubownie przed skierowaniem sprawy do sądu (art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego).

Ponadto, zgodnie z art. 455 kodeksu cywilnego, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na art. 476 kodeksu cywilnego, który stanowi, że dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Kiedy wysyłane jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest wysyłane po tym, jak faktura nie została zapłacona i podjęto już próby skontaktowania się z dłużnikiem.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest często wystawiane po wysłaniu wezwania do zapłaty, w którym dłużnik w przyjazny sposób otrzymuje przypomnienie o zaległej płatności. Ton ostatecznego wezwania do zapłaty jest zazwyczaj nieco bardziej formalny, biznesowy i stanowczy. W ostatecznym wezwaniu do zapłaty dłużnik otrzymuje ostateczny termin na uregulowanie zaległej należności

Ile przedsądowych wezwań do zapłaty?

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty ma dać dłużnikowi ostatnią szansę na płatność bez ingerowania przez Ciebie w sprawę podmiotów trzecich, takich jak kancelaria windykacyjna, czy sąd. Dlatego rekomendujemy, by wysłać tylko jedno takie przedsądowe wezwanie. Jeśli chcesz dać swojemu dłużnikowi kilka szans na płatność, skorzystaj najpierw z naszego wzoru wezwania do zapłaty. Jeśli ono nie przyniesie rezultatu, wtedy sięgnij po ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Co mogą dla Ciebie zrobić specjaliści ds. windykacji?

Wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty jest często ostatnią deską ratunku dla polubownego odzyskania należności. Prawnicy kancelarii Bierens Windykacja pomogą Ci sporządzić ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty w języku Twojego dłużnika i dostosują je do okoliczności Twojej sprawy windykacyjnej. Ponieważ posiadamy odpowiednie umocowanie, Twój dłużnik będzie bardziej skłonny do zapłaty. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji.