Fransa’da Alacak Takibi

Fransa’da bulunan şirket müşteriniz borcunu ödemiyor mu? Şunu belirtmekte fayda var ki; her ne kadar Fransa yaşanan krizlerden fazla sarsılmadan çıkabilmiş bir ekonomik istikrara sahip olsa da, Fransız şirketler Avrupa ülkeleri arasında borç ödeme konusunda en kötülerden birisi durumunda. Fransız ekonomisi büyük ölçüde KOBİ’ler üzerine kurulu olduğundan; şayet borçlunuz ülkedeki KOBİ’lerden bir tanesi ise, unutmayın ki KOBİ’ler hakkında detaylı bilgilere kolay ulaşılamıyor olması alacak tahsilinizi zorlaştıran etkenlerden bir tanesi olacaktır. Fransız avukatlarımız borçlunuza ulaşıp alacak tahsilinizi kolaylaştırabilecek yöntemler ile sizlere yol göstermekte olup, talebinizi bize devrettiğiniz taktirde en iyi şekilde sizlere hizmet vereceklerinden şüpheniz olmasın.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Ne kadar erken harekete geçerseniz, sizleri o kadar ciddiye alacaklardır.
 • Telefon aracılığıyla yapılacak olan ödeme hatırlatmaları çoğu zaman yazılı yapılandan daha etkilidir.
 • Şayet telefon ile yaptığınız hatırlatmalar sonuç vermiyorsa, resmi yollardan ihtarname gönderiniz.
 • Gönderilen ihtarnamenin iadeli taahhütlü olmasına dikkat ediniz.

Daha fazlası için

 • Ödeme ihtarında;
  • Ödemenin yapılmasını
  • Ödemenin yapılması için verilen ek süreyi
  • Borçlunuzun yükümlülüklerini
  • Ve ödeme yapılmamasının doğuracağı yasal sonuçları da eklemeyi unutmayınız.
 • Fransa’da ortalama ödeme süresi 7 gündür.
 • İhtarnamenizde ödeme yapılmadığı taktirde masrafları onlara ait olmak üzere alacak tahsilatı için avukatınıza başvuracağınız uyarısını da ekleyiniz.
 • Fransa’daki alacağınız için avukatın devreye girmesinin borçlular üzerinde etkili olduğunu unutmayın.

Fransa’da Alacak Takibi

Fransa’da Alacak Takibi

 • Fransız avukatlarımız yerel kanunları hakkında bilgi sahibidirler

Alacak takibinde uzman Fransız avukatlarımız ülkelerinin yerel kanunları, kuralları, ticari teamülleri ve kültürleri hakkında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sayede borçlunuza kolayca ulaşıp, hızlı bir şekilde alacağınızın tahsilini sağlarlar.

 • Fransızca dilinde alacak takibi

Mevcut dil problemlerini aşmanız için hem sizin hem de borçlunuzun dillerini konuşabilen onlarla kendi dillerinde irtibata geçen avukat kadrosuna sahibiz.

Talep aç

 • Dosyanızın kendi iç dinamiklerine ve tercihinize göre uyarlanmış takip biçimi

Ticari alacak takiplerinde her dosyanın kendi özelinde farklı yaklaşıma sahip olup, dosyanızın durumuna ve tercihinize göre uyarlanmış alacak tahsili hizmeti sunuyoruz.

 • Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

Fransa Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

Fransa’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunabiliyoruz.

1. Yasal Yola Başvurmaksızın

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz.   Fransa’daki müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Avukatlarımız aracılığıyla en kısa zamanda yasal yollara başvurulacağının karşı tarafa bildirilmesi de borçlunuzu ödeme yapması için baskı altına alan etkili bir yöntemdir.
 • Uzlaşma yolunun denenmesi: Fransız mahkemelerinin mahkeme yoluna başvurmadan önce uzlaşmaya varmayı denemeleri gerekliliği şart koşulduğundan dolayı mahkemeye başvurmadan önce borçlunuz ile uzlaşma yolları aranır.
 • İcra memurunun devreye sokulması: Fransız özel yetkili icra memurları borçlunuzu adresinde ziyaret ederek geciken ödemenin acilen yapılmasını talep edebilirler. Bunun yanı sıra, bu memurlar gerektiğinde borçlunuzun finansal durumu ve diğer alacaklıların varlığı hakkında bilgi toplayıp rapor ederler.
 • Ön inceleme duruşması ve İhtiyati tedbir: Fransa’da mahkemeye yapılacak olan ön inceleme başvurusu ile birlikte ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmek mümkündür.  Bu yol ile mahkeme kararını verene kadar borçlunuzun malvarlıkları üzerindeki hakları dondurulur. İhtiyati tedbir kararı ile borçlunun malvarlıkları üzerindeki hakları dondurulduktan sonra, alacaklının 30 gün içerisinde dava açması zorunludur. Aksi taktirde ihtiyati tedbir ortadan kalkar.

2. Yasal Yollara Başvurulması

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız alındıktan sonra, ilgili konuyu mahkemeye taşıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı almadan işleme geçmiyoruz.  Fransa’da birden fazla yasal yola başvurabilmek mümkün. Fransa’da başlatılabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • Ödeme Emri Başvurusu: Şayet alacak konusu çekişmesiz ise yani taraflar arasında alacak hususunda bir uyuşmazlık bulunmuyorsa, Fransız avukatlarımız aracılığıyla ödeme emri başvurusu gerçekleştirilebilir. Bu prosedür alacağınızın tahsili için  ekonomik ve hızlı bir yöntemdir. Fransız avukatlarımız ilgili mahkemeden borcun derhal ödenmesi için ödeme emri düzenlenmesini talep ederler. Bu aşamada borçlu tarafından itiraz gerçekleşir ise daha geniş kapsamlı mahkeme yoluna başvurulması zorunlu hale gelir.
 • Hızlı Muhakeme: Borçlunuzun faturanıza itiraz ettiği durumlarda konu çekişmeli hale gelir. Bu tarz durumlarda şayet borçlunuz iddialarını ispatlayabilecek kuvvetli delillere sahip değil ise bu muhakeme yoluna başvurulmasını tavsiye ediyoruz. Bu muhakeme usulünde Fransız avukatımız borçlunun neden ödeme yapması gerektiğini ispat eden belgeleri özel yetkili icra memuru vasıtasıyla borçluya sunar. Bu andan itibaren şayet borçlu bu delillere karşı elle tutulur herhangi bir savunma yöneltemez veya itirazını geri çeker ise  mahkeme hızlı bir şekilde karar verir. Bu karar duruşmasız bir şekilde alınabilir. Fakat hakim ciddi bir itirazın olduğu kanaatine vardığı taktirde alacak davası açılması gerekir.
 • Geri dönen çek: Şayet ödenmeyen çeke sahip iseniz, bu durumda Fransız avukatlarımız aracılığı ile icra memuruna başvuru yaparak direk infaz emri çıkartabilir ve bu emir sayesinde borçluya karşı harekete geçilebilir.
 • Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır.
 • Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.