Ο  όμιλος Bierens καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Όμως, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη, παραλείψεις ή ελλιπή στοιχεία, ούτε για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στον χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό –πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μέσο παροχής νομικών συμβουλών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι πνευματική ιδιοκτησία του ομίλου Bierens. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, εκμετάλλευση ή αναδημοσίευση του παρεχόμενου υλικού χωρίς γραπτή άδεια της Δικηγορικής Εταιρίας Bierens.