Περίπου το 95% του αρχικού κεφαλαίου σε περίπτωση επιτυχούς είσπραξης της οφειλής

Μια εκκρεμής οφειλή από μόνη της είναι ήδη ενοχλητικό γεγονός. Πόσο μάλλον όταν θα πρέπει να επενδύσετε ακόμα περισσότερα χρήματα για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας. Η Bierens Incasso Advocaten ‘παλεύει’ στο πλευρό σας για την διασφάλιση των νομίμων. Στόχος μας είναι η ολική αποπληρωμή της οφειλής, χωρίς να επωμισθείτε καμία ή ελάχιστη επιπρόσθετη χρέωση.

Αποστολή μας στην Bierens Incasso Advocaten είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας μάς δείχνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων – μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων – το 85% με 100% του αρχικού κεφαλαίου παραμένει για τον πελάτη. Συνήθως, το 95% του αρχικού κεφαλαίου αποπληρώνεται από τον οφειλέτη.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

No Win, No Fee

Κάποιες υποθέσεις είναι πιο πολύπλοκες και απαιτούν σωστή νομική καθοδήγηση. Εμείς βάζουμε τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας ώστε να μπορέσουμε να εισπράξουμε την απαίτηση και να αποφέρουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Ο κανόνας βάσει του οποίου εργαζόμαστε δεν είναι ο ‘no cure, no pay’ αλλά προτιμούμε να ακολουθήσουμε τον ‘No Win, No Fee’. Με λίγα λόγια τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες μας… Εάν δεν καταφέρουμε να εισπράξουμε την απαίτηση, τότε δεν επιβαρύνεται ο πελάτης με την αποπληρωμή της δικής μας αμοιβής. Είναι η άποψη μας ότι ο πελάτης θα πρέπει να είναι πάντα σε θέση να επιλέγει την ποιότητα του δικηγόρου που θα χειρισθεί την υπόθεση είσπραξης της απαιτήσεως. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση κάθε καλή υπηρεσία δεν μπορεί να παράσχετε δωρεάν, για αυτό και δεν προτιμούμε τον κανόνα ‘no cure, no pay’. Στις υποθέσεις που μηδενική ή μερική αποπληρωμή της οφειλής επιτευχθεί, τότε ο πελάτης επιβαρύνεται με το πάγιο ποσό των €185,00 για τα έξοδα του γραφείου.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο οφειλέτης πληρώσει μόνο ένα τμήμα του αρχικού κεφαλαίου λόγω αμφισβητούμενης αξίωσης ή λόγω κήρυξης σε πτώχευση; Τότε εκτός από το σταθερό ποσό για τα έξοδα του γραφείου, ο πελάτης επιβαρύνεται και με την δική μας αμοιβή.

Υποθέσεις είσπραξης απαιτήσεων

Οι υποθέσεις χειρισμού είσπραξης απαιτήσεων συνήθως είναι υποθέσεις στις οποίες δεν προκύπτει σοβαρή αμφισβήτηση εκ μέρους της αντίθετης πλευράς. Σε περίπτωση ωστόσο που ο οφειλέτης σας προβάλλει ισχυρισμούς εναντίον της απαίτησης σας, τότε σύμφωνα με τους κανόνες του Δικηγορικού Συλλόγου και των κανόνων περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων, είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας βάσει χρέωσης ανά ώρα. Σε αυτό το στάδιο, κατόπιν μεταξύ μας συνεννόησης, θα αποφασισθεί εάν θα προχωρήσουμε τον χειρισμό του φακέλου βάσει της χρέωσης των υπηρεσιών μας ανά ώρα και ποιο είναι το ύψος της χρέωσης.