Νέα- blogs

Νέα- blogs
Μέσω των newsletters, των blogs και των εμπνευσμένων σεμιναρίων που διοργανώνουμε στην Bierens μένετε διαρκώς στην κορυφή της ενημέρωσης για όλες τις νομικές εξελίξεις στον τομέα των εθνικών και διεθνών συναλλαγών , στον κλάδο του δικαίου είσπραξης απαιτήσεων και στο πτωχευτικό δίκαιο. Συνάμα , μένετε ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στην εταιρία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς χρέωση