Έχετε συνεργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο με αγγλικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν σας πληρώνουν; Ακόμα κι αν μιλάτε αγγλικά σε άπταιστο επίπεδο, μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Επιπλέον, παρότι, ως γνωστόν το νομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου διαφέρει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (το λεγόμενο σύστημα αγγλοσαξονικού δικαίου), ακόμα και εντός της χώρας ακολουθούνται τρία διαφορετικά νομικά συστήματα: και συγκεκριμένα ένα για κάθε χώρα-τμήμα, ένα για τη Σκωτία, ένα για τη Β. Ιρλανδία και ένα για την Αγγλία και την Ουαλία. Η μεσολάβηση δικηγόρου είναι σύνηθες φαινόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο απέναντι στον οφειλέτη σας. Η εταιρία μας απασχολεί εξειδικευμένους δικηγόρους (solicitors), οι οποίοι μπορούν να σας συνδράμουν στον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσής σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Βρετανό πελάτη σας:

 • συνίσταται η αποστολή άμεσης υπενθύμισης,
 • προτείνεται η αποστολή τελικής υπενθύμισης, στην οποία θα αναφέρετε ορισμένη προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να λάβετε το οφειλόμενο ποσό, διαφορετικά θα αναθέσετε την υπόθεση στους δικηγόρους σας,
 • είθισται η χορήγηση προθεσμίας 7-21 ημερών.

Είσπραξη απαιτήσεων Μεγάλη Βρετανία

 • Οι Βρετανοί δικηγόροι μας

Οι Βρετανοί δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στη γλώσσα σας, όσο και στη γλώσσα του οφειλέτη σας.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η διαδικασία χειρισμού ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλές υποθέσεις επιλύονται χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας έγγραφη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Διακανονισμός οφειλής: Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σταδιακή εξόφληση της απαίτησής σας, συνάπτοντας με τον οφειλέτη σας ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού και αναγνώρισης οφειλής.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.
 • Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι συχνή και δημοφιλής η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR, Alternative Dispute Resolution), η οποία γίνεται χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου. Παράδειγμα αποτελεί η διαμεσολάβηση (mediation). Τα αγγλικά δικαστήρια ενθαρρύνουν αυτές τις διαδικασίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε σε πολλές περιπτώσεις κρίνουν την αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία ως επιβαρυντικό στοιχείο για το μέρος που το αρνείται.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των δικηγόρων μας, παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού για την Αγγλία και την Ουαλία :

 • Διαταγή πληρωμής: Η διαταγή πληρωμής είναι μια διαδικασία που συναντάται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι στην Αγγλία. Επομένως, ο χειριστής δικηγόρος σας θα σας κατευθύνει προς την τακτική διαδικασία.
 • Τακτική διαδικασία : Οι δικαστικές διαδικασίες στην Αγγλία και την Ουαλία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 • Small claims:  Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για απαιτήσεις κάτω των 10.000£. Το δικαστήριο σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είτε να εκδώσει απόφαση άμεσα χωρίς τον ορισμό ημερομηνίας δικασίμου. Ένα μειονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν γίνεται καταλογισμός των εξόδων στον οφειλέτη.
 • Fast track” :  Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για απαιτήσεις κάτω των 25.000£, εφόσον στερούνται πολυπλοκότητας και αντιδικίας. Κατά τη διαδικασία αυτή το δικαστήριο συχνά επιδικάζει μέρος των εξόδων στον οφειλέτη.
 • Multi track: Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για απαιτήσεις άνω των 25.000£, ή απαιτήσεις με πολύπλοκες αντιδικίες. Οι διάδικοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει απόφαση, μετά τον ορισμό μίας ή περισσότερων δικασίμων. Κατά τη διαδικασία αυτή το δικαστήριο συχνά επιδικάζει μεγάλο μέρος των εξόδων στον οφειλέτη.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.