Έχετε επιχειρηματικούς δεσμούς με ολλανδικές εταιρείες οι οποίες δεν σας πληρώνουν; Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν άφησε ανέπαφη ούτε αυτήν την χώρα. Παρότι τα τιμολόγια στην Ολλανδία εξοφλούνται ταχύτερα σε σύγκριση με άλλες χώρες, μέχρι σήμερα 1/3 των τιμολογίων στην Ολλανδία εξακολουθεί να εξοφλείται με σημαντική καθυστέρηση. Αν έχετε προσπαθήσει να εισπράξετε την απαίτησή σας οι ίδιοι θα γνωρίζετε ότι τα εμπορικά συναλλακτικά ήθη στις Κάτω Χώρες διαφέρουν από τις υπόλοιπες χώρες. Η εταιρία μας ιδρύθηκε στις Κάτω Χώρες προ 60 ετών και οι Ολλανδοί δικηγόροι μας ήταν από τους πρώτους δικηγόρους με εξειδίκευση την είσπραξη εμπορικών οφειλών. Επομένως μπορούμε μέσω των δικηγόρων μας και μέσω των δύο γραφείων μας στο Veghel και στο Άμστερνταμ να συνδράμουμε στον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσής σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Ολλανδό πελάτη σας:

 • συνίσταται η αποστολή υπενθύμισης άμεσα, πρώτα τηλεφωνικά, κι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, γραπτά,
 • είθισται η αποστολή email,
 • σας προτείνουμε να αναφέρετε συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να λάβετε το οφειλόμενο ποσό, διαφορετικά να αναφέρετε ότι θα αναθέσετε την υπόθεση στους δικηγόρους σας και τα έξοδα θα προστεθούν στην οφειλή.

Είσπραξη απαιτήσεων Ολλανδία

Είσπραξη απαιτήσεων Ολλανδία

 • Οι Ολλανδοί δικηγόροι μας

Οι Ολλανδοί δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της ολλανδικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στη γλώσσα σας, όσο και στα ολλανδικά.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Η είσπραξη απαιτήσεων στην Ολλανδία

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην Ολλανδία αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην Ολλανδία ένα συντριπτικό ποσοστό 95% συναφών υποθέσεων επιλύονται χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου.

Η είσπραξη απαιτήσεων στο Βέλγιο

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στο Βέλγιο αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο. Κατά την εμπειρία μας, πολλές υποθέσεις στο Βέλγιο επιλύονται χωρίς δικαστικές ενέργειες.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας εξώδικη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Διακανονισμός οφειλής: Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σταδιακή εξόφληση της απαίτησής σας, συνάπτοντας με τον οφειλέτη σας ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού και αναγνώρισης οφειλής.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί. Στην Ολλανδική πρακτική χρησιμοποιείται ευρέως και η κατάθεση αίτησης πτώχευσης, ως μέσο πίεσης του οφειλέτη.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των δικηγόρων μας, παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού :

 • Αίτηση πτώχευσης “Faillissementsaanvraag: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απαίτηση να μην αμφισβητείται από τον οφειλέτη. Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου είναι ταχύτατη και ορίζεται δικάσιμος εντός 3 εβδομάδων. Κατά την ορισθείσα δικάσιμο, το δικαστήριο θα εξετάσει το ενδεχόμενο κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση. Από το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης πτώχευσης κι έπειτα, υπό τον κίνδυνο εκδίκασης της αίτησης, οι περισσότερες Ολλανδικές επιχειρήσεις εξοφλούν τις οφειλές τους άμεσα. Αν όμως υφίσταται πραγματική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής, το δικαστήριο θα ορίσει σύνδικο, ώστε να κατανεμηθούν δίκαια σε όλους τους πιστωτές τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
 • Τακτική διαδικασία : Είτε πρόκειται για αμφισβητούμενη είτε για μη αμφισβητούμενη απαίτηση, οι δικηγόροι μας θα σας συμβουλεύσουν, με γνώμονα τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού της υπόθεσής και ώστε να σας κατευθύνουν προς την άσκηση αγωγής ενώπιον των ολλανδικών δικαστηρίων κατά την τακτική διαδικασία. Οι διάδικοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς και το αποδεικτικό υλικό τους στο δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει απόφαση, μετά τον ορισμό μίας ή περισσότερων δικασίμων. Συχνά το ολλανδικό δικαστήριο προσπαθεί να συμβιβάσει τα μέρη. Κατά την εμπειρία μας, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από 6 -12 μήνες, ανάλογα με τις δυσκολίες της υπόθεσης. Πολύπλοκες αντιδικίες μπορεί να διαρκέσουν 1-2 χρόνια, ενώ είναι συχνή και η άσκηση έφεσης.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.
 • Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.