Σήμερα η Πολωνία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Αν δραστηριοποιείστε στην Πολωνία αλλά οι συνεργάτες σας δεν σας πληρώνουν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η επικοινωνία με τους Πολωνούς επιχειρηματίες είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στην πολωνική γλώσσα, παρότι οι περισσότεροι μιλούν αγγλικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να δράσετε άμεσα, αναθέτοντας την υπόθεσή σας στους Πολωνούς δικηγόρους μας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Πολωνό πελάτη σας:

 • συνίσταται η αποστολή υπενθύμισης άμεσα,
 • προτείνεται η τήρηση εγγράφων συμφωνιών,
 • σας προτείνουμε να αναφέρετε συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να λάβετε το οφειλόμενο ποσό, διαφορετικά να αναφέρετε ότι θα αναθέσετε την υπόθεση στους δικηγόρους σας και τα έξοδα θα προστεθούν στην οφειλή,
 • στην πράξη είθισται η χορήγηση προθεσμίας 14-30 ημερών.

Είσπραξη απαιτήσεων Πολωνία

 • Οι Πολωνοί δικηγόροι μας

Οι Πολωνοί δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της πολωνικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στα ελληνικά, όσο και στα πολωνικά.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στην Πολωνία

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην Πολωνία αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας έγγραφη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Διακανονισμός οφειλής: Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σταδιακή εξόφληση της απαίτησής σας, συνάπτοντας με τον οφειλέτη σας ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού και αναγνώρισης οφειλής. Είναι σημαντικό επομένως να εκπροσωπείστε από Πολωνούς δικηγόρους μου χειρίζονται άπταιστα την πολωνική γλώσσα και την ενδεδειγμένη τακτική διαπραγμάτευσης.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των δικηγόρων μας, κάτωθι παρατίθενται οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού :

 • Διαδικασία διαταγής πληρωμής “Nakaz zapłaty: Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής Nakaz zapłaty αποτελεί ένα ταχύτατο τρόπο επιδίκασης μη αμφισβητούμενων αξιώσεων. Το δικαστήριο χορηγεί, εφόσον ο οφειλέτης δεν αμφισβητήσει την αξίωση (πχ ορίζοντας λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί να πληρώσει), εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή της απαίτησης καθώς και των δικαστικών εξόδων. Συνήθως μια μη αμφισβητούμενη διαταγή πληρωμής εκδίδεται εντός 12 εβδομάδων.
 • Τακτική διαδικασία “Postępowanie zwykłe”: Σε περίπτωση που η απαίτηση αμφισβητείται από τον οφειλέτη, οι Πολωνοί δικηγόροι μας θα σας συμβουλεύσουν, με γνώμονα τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού της υπόθεσής και θα σας κατευθύνουν προς την άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία. Οι διάδικοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς τους και το αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό προς το δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει απόφαση, μετά τον ορισμό μίας ή περισσότερων δικασίμων. Η διαδικασία αυτή στην Πολωνία διαρκεί συνήθως 6 μήνες, πλην όμως αν πρόκειται για πολύπλοκη υπόθεση μπορεί να διαρκέσει και πάνω από χρόνο.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.